Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

'The Influence of Culture in Multilingualism'

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4372
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4372
 • Autors:

  Labordeta Forné, Janin
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: The aim of the current thesis is for students to learn to know the L1 and TL culture through a qualitative interpretive method. This study tries to discover how culture influences multilingualism and its roles, the definitions assigned to each one, and the impact of studying languages on multilingual identification using a variety of data collection methods like in-depth interviews, casual analyses, records, participant checks, and peer debriefings. Some SLA students claim that there are significant holes in theory about the relationship between the human language learner and his or her social surroundings. Conventional SLA theories have given little attention and have not sufficiently discussed some language learning interactions, as well as inequitable power ties between language learners and native speakers. The results of this study indicate the need for educational services that promote and provide the foundation for additive bilingualism. L'objectiu de la present tesi és que els estudiants aprenguin a conèixer la cultura L1 i TL mitjançant un mètode interpretatiu qualitatiu. Aquest estudi intenta descobrir com la cultura influeix en el multilingüisme i els seus rols, les definicions assignades a cadascun i l'impacte de l'estudi de les llengües en la identificació multilingüe mitjançant una varietat de mètodes de recollida de dades com entrevistes en profunditat, anàlisis casuals, registres, controls de participants, etc. i debriefings entre iguals. Alguns estudiants de SLA afirmen que hi ha llacunes significatives en la teoria sobre la relació entre l'aprenent de la llengua humana i el seu entorn social. Les teories convencionals del SLA han prestat poca atenció i no han discutit prou algunes interaccions d'aprenentatge de llengües, així com els llaços de poder desiguals entre els aprenents d'idiomes i els parlants nadius. Els resultats d'aquest estudi indiquen la necessitat de serveis educatius que promoguin i aportin les bases del bilingüisme additiu. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Labordeta Forné, Janin
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La influència de la cultura al multilingualisme' 'The Influence of Culture in Multilingualism' La influencia de la cultura en el multilingualismo'
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Multilingualisme, Cultura, Segona Llengua Multilingualism, Culture, SLA Multilingualismo, Cultura, Segunda Lengua
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: 'The Influence of Culture in Multilingualism'
  Director del projecte: Singla, Anna
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar