Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Game-based Language Learning in the ESL classroom: Application to the study of irregular verbs

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4373
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4373
 • Autors:

  Lancharro Jurado, Ismael
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-01
  Resum: The following dissertation seeks to examine whether GBLL is effective for reinforcing the knowledge of irregular verbs in L2 English learners from Catalunya. To test this effectivity, a total of fifteen A2 English L2 students from a local English academy were divided into control and experiment group and tested through a pre-test/post-test methodology. The experiment group was taught through a game, whilst the control group was taught the same contents through the traditional method. Tests’ results show a clear improvement in the outcomes of the experiment group to the detriment of the control and suggest that GBL positively reinforces the knowledge of irregular verbs in Catalan students with English as L2. La següent tesi pretén examinar si GBLL és eficaç per reforçar el coneixement dels verbs irregulars en aprenents d'anglès L2 de Catalunya. Per comprovar aquesta efectivitat, un total de quinze estudiants d'anglès A2 L2 d'una acadèmia local d'anglès es van dividir en un grup de control i un altre d’experiment i es van provar mitjançant una metodologia de pre-test/post-test. El grup d'experimentació es va ensenyar a través d'un joc, mentre que el grup control es va ensenyar els mateixos continguts mitjançant el mètode tradicional. Els resultats de les proves mostren una clara millora dels resultats del grup d'experiment en detriment del control i suggereixen que el GBL reforça positivament el coneixement dels verbs irregulars en estudiants catalans amb anglès com a L2. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Lancharro Jurado, Ismael
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Aprenentatge d'idiomes basat en jocs a la clase d'anglès com a llengua estrangera: aplicació a l'estudi dels verbs irregulars Game-based Language Learning in the ESL classroom: Application to the study of irregular verbs Aprendizaje de idiomas basado en juegos en la clase de inglés como lengua estrangera: Aplicación al estudio de los verbos irregulares
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Aprenentatge d'idiomes basat en jocs, Gamificació, Verbs Irregulars Game-based Language Learning, Gamification, Irregular verbs Aprendizaje de idiomas basado en juegos, Gamificación, Verbos irregulares
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Game-based Language Learning in the ESL classroom: Application to the study of irregular verbs
  Director del projecte: Singla Pego, Anna
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar