Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Identificació de sensibilitat a l'herbicida glifosat a través de docking sobre l'enzim diana 5-enolpiruvilshikimat-3-fosfat sintasa

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4375
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4375
 • Autors:

  Sánchez García, Daniel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: L’enzim EPSPS forma part de la via del shikimat, sent clau per la síntesi dels aminoàcids aromàtics. La presència de l’enzim s’ha detectat en diverses microbiotes. El glifosat és un herbicida que pot inhibir l’enzim. Es vol distingir les variants de l’enzim amb programes de docking proteïna-lligand basats en l’anàlisi de les conformacions que pot adoptar el glifosat al centre actiu de l’enzim. Els resultats demostren que és possible la distinció dels enzims EPSPS, classificant-los com a potencialment sensibles o resistents al glifosat. Tanmateix, s’observa que la distinció és problemàtica per una sobre-representació d’enzims mutants al Protein Data Bank.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Sánchez García, Daniel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Identificació de sensibilitat a l'herbicida glifosat a través de docking sobre l'enzim diana 5-enolpiruvilshikimat-3-fosfat sintasa Identification of sensitivity to herbicide glyphosate by docking on the target enzyme 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase Identificación de sensibilidad al herbicida glifosato a través de docking sobre la enzima diana 5-enolpiruvilshikimato-3-fosfato sintasa
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: docking proteína-ligando, glifosato, 5-enolpiruvlshikimato-3-fosfato sintasa protein-ligand docking, glyphosate, 5-enolpyruvylshikimate-3-phosphate synthase docking proteïna-lligand, glifosat, 5-enolpiruvilshikimat-3-fosfat sintasa
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Identificació de sensibilitat a l'herbicida glifosat a través de docking sobre l'enzim diana 5-enolpiruvilshikimat-3-fosfat sintasa
  Director del projecte: Pujadas Anguiano, Gerard
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar