Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Soy Protein-Based materials for encapsulation and delivery of bioactive compounds

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4376
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4376
 • Autors:

  Maria Ciuches, Denisa
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: L'aïllat de proteïna de soja (SPI) és principalment una barreja de globulines. En un ambient aquós, aquests existeixen principalment com a molècules globulars que consisteixen en una closca hidròfila i un nucli hidròfob. Per tant, proporciona a les partícules de proteïna de soja un avantatge en l'encapsulació de fàrmacs hidrofòbics. En aquesta revisió bibliogràfica, es discuteix la investigació més recent per al lliurament de compostos bioactius. Els resultats mostren una gran eficiència d'encapsulació, estabilitat tèrmica i d'emmagatzematge, així com resistència a ambients àcids amb diferents barreges i formes de proteïnes de soja. SP constitueix un producte competitiu atès que és de baix cost, biocompatible i respectuós amb els animals. Soy protein isolate (SPI) is mainly a mixture of globulins. In aqueous environment, these exist majorly as globular molecules consisting of a hydrophilic shell and a hydrophobic kernel. Hence, it gives soy protein particles an advantage in encapsulation of hydrophobic drugs. In this bibliographic review, most recent research for delivery of bioactive compounds is discussed. The results show great encapsulation efficiency, thermal and storage stability as well as resistance to acidic environments with different soy protein blends and shapes. SP makes up a competitive product given that is low cost, biocompatible and animal-friendly.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Maria Ciuches, Denisa
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Materiales de proteina de soja para la encapsulación y liberación de fármacos Soy Protein-Based materials for encapsulation and delivery of bioactive compounds Materials basats en proteina de soja per la encapsulació i elliberament de compostos bioactius
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Proteína de soja, sistema de liberación, compuestos bioactivos Soy protein, delivery system, bioactive compounds Proteína de soja, sistema d'elliberament, compostos bioactius
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Soy Protein-Based materials for encapsulation and delivery of bioactive compounds
  Director del projecte: Poblet Icart, Maria Montserrat
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar