Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Interacciones entre levaduras No-Saccharomyces en el vino: Torulaspora delbrueckii y Lachancea thermotolerans

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4378
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4378
 • Autors:

  Monzón Vázquez, Enrique
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: Es vol comprovar si la inhibició entre L. thermotolerans i T. delbrueckii es dóna a nivell d'espècie o és específica entre aquests ceps. Per fer-ho, es realitzaran fermentacions mixtes amb inoculació seqüencial sense contacte en most sintètic amb diferents ceps de L. thermotolerans (Lt2 i Lt Laktia) i T. delbrueckii (Td5 i Td Biodiva). En conclusió, aquests resultats demostren que hi ha un efecte inhibidor entre diferents ceps de T. delbrueckii i L. thermotolerans i s'ha de seguir en aquesta línia de recerca per esbrinar quin és el motiu d'aquesta inhibició, atès que no sembla un problema únicament de la manca de nutrients. Se quiere comprobar si la inhibición entre L. thermotolerans y T. delbrueckii se da a nivel de especie o es específica entre estas cepas. Para ello, se realizarán fermentaciones mixtas con inoculación secuencial sin contacto en mosto sintético con diferentes cepas de L. thermotolerans (Lt2 y Lt Laktia) y T. delbrueckii (Td5 y Td Biodiva). En conclusión, estos resultados demuestran que existe un efecto inhibidor entre distintas cepas de T. delbrueckii y L. thermotolerans y se debe seguir en esta línea de investigación para averiguar cuál es el motivo de esta inhibición, dado que no parece un problema únicamente de la falta de nutrientes.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Monzón Vázquez, Enrique
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Interaccions entre llevats No-Saccharomyces en el vi: Torulaspora delbrueckii i Lachancea thermotolerans Interactions between Non-Saccharomyces yeasts in wine: Torulaspora delbrueckii and Lachancea thermotolerans Interacciones entre levaduras No-Saccharomyces en el vino: Torulaspora delbrueckii y Lachancea thermotolerans
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Fermentació, Llevats, No-Saccharomyces, Torulaspora delbrueckii, Lachancea thermotolerans, inhibició Fermentation, Yeasts, Non-Saccharomyces, Torulaspora delbrueckii, Lachancea thermotolerans, inhibition Fermentación, Levaduras, No-Saccharomyces, Torulaspora delbrueckii, Lachancea thermotolerans, inhibición
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Interacciones entre levaduras No-Saccharomyces en el vino: Torulaspora delbrueckii y Lachancea thermotolerans
  Director del projecte: Torija Matínez, María Jesús
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar