Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Intercultural Competence in a Foreign Language Classroom

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4380
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4380
 • Autors:

  Martra Sanromà, Thais
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: Intercultural competence could be defined as the ability to successfully interact with someone with a completely different background. The reason for this is because language is part of culture. The aim of this thesis is to find the role of intercultural competence in the process of learning English as a foreign language. The hypothesis was that people with a higher knowledge about culture of their target language have higher foreign language skills in that language. It was tested across 17 university students in various bachelor programs, none of which were enrolled in the English degree program. The participants completed two different tests, one on language and one on culture and the results have been compared to whether participants with higher skills of English obtain higher grades in their culture test as well. The results suggest that this is the case for most participants, therefore we can determine that there is a tendency of this happening. La competència intercultural es podria definir com la capacitat d'interactuar amb èxit amb algú amb una formació completament diferent. La raó d'això és perquè la llengua forma part de la cultura. L'objectiu d'aquesta tesi és trobar el paper de la competència intercultural en el procés d'aprenentatge de l'anglès com a llengua estrangera. La hipòtesi era que les persones amb un coneixement més alt sobre la cultura de la seva llengua d'arribada tenen més habilitats en llengua estrangera en aquesta llengua. Es va provar a 17 estudiants universitaris de diversos programes de grau, cap dels quals estava matriculat al programa de grau en anglès. Els participants van completar dues proves diferents, una sobre llengua i una altra sobre cultura, i els resultats s'han comparat per saber si els participants amb uns coneixements més alts d'anglès també obtenen qualificacions més altes a la prova de cultura. Els resultats suggereixen que aquest és el cas de la majoria de participants, per tant podem determinar que hi ha una tendència que això passi. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología Filologia
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Martra Sanromà, Thais
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Competència intercultural en una aula de llengua estrangera Intercultural Competence in a Foreign Language Classroom Competencia intercultural en un aula de lengua extranjera
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: llengua, cultura, interculturalitat language, culture, interculturality lengua, cultura, interculturalidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Intercultural Competence in a Foreign Language Classroom
  Director del projecte: Manegre , Marni Lynne
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar