Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Translation as a method of language teaching and learning

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4381
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4381
 • Autors:

  Parra Álvarez, Clara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: Translation has been used to teach and learn foreign languages for many centuries. However, some researchers and educators have objections to the use of translation to learn a foreign language, while others find advantages in using translation in foreign-language classrooms. This could lead to confusion on whether translation is effective or not in foreign-language classrooms. This dissertation looks into the confusion and aims to find out which translation activities are the most widely used and most effective in foreign-language classrooms. Questionnaires were carried out with 28 teachers and 41students of English in Spain. The questionnaires aim to collect their opinions on the use and effectiveness of translation in foreign-language classrooms according to the participants’ experience. It is found that translation activities are still used, mostly by students and that most teachers believe translation activities are effective but more commonly used by them in lower levels. La traducció s'ha utilitzat per ensenyar i aprendre llengües estrangeres durant molts segles. Tanmateix, alguns investigadors i educadors s'oposen a l'ús de la traducció per aprendre una llengua estrangera, mentre que d'altres troben avantatges en utilitzar la traducció a les aules de llengües estrangeres. Això podria generar confusió sobre si la traducció és efectiva o no a les aules de llengües estrangeres. Aquesta tesi analitza la confusió i pretén esbrinar quines activitats de traducció són les més utilitzades i més efectives a les aules de llengües estrangeres. Es van realitzar qüestionaris amb 28 professors i 41 estudiants d'anglès a Espanya. Els qüestionaris tenen com a objectiu recollir les seves opinions sobre l'ús i l'eficàcia de la traducció a les aules de llengües estrangeres segons l'experiència dels participants. Es constata que les activitats de traducció encara s'utilitzen, sobretot per part dels estudiants i que la majoria dels professors creuen que les activitats de traducció són efectives, però que les fan servir més habitualment als nivells inferiors. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Parra Álvarez, Clara
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La traducció com a mètode d’ensenyament i aprenentatge d’idiomes Translation as a method of language teaching and learning Translation as a method of language teaching and learning
  Data de la defensa del treball: 2021-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Traducció, llengua estrangera, activitats a l'aula Translation, foreign-language, classroom activities Traducción, lengua extranjera, actividades en la aula
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Translation as a method of language teaching and learning
  Director del projecte: Pym, Anthony
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar