Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

The American Civil War: Stephen Crane's Red Badge of Courage

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4382
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4382
 • Autors:

  Ross, Erna-Rachel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: The TFG is about the inclusions and omissions of the American Civil War, it is divided in two sections, one contains the background information and the other contains the inclusions and omissions. Included are also my conclusions as to why the author chooses to omit those elements. El TFG tracta sobre les inclusions i omissions de la Guerra Civil Americana, està dividit en dues seccions, una conté la informació de fons i l'altra conté les inclusions i omissions. També s'inclouen les meves conclusions sobre per què l'autor opta per ometre aquests elements. 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Ross, Erna-Rachel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: La guerra Civil Americana: La insignia roja del coratge de Stephen Crane The American Civil War: Stephen Crane's Red Badge of Courage La guerra Civil Americana: El rojo insignia del valor de Stephen Crane
  Data de la defensa del treball: 2021-06-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Guerra, Chancellorsville, esclavitut War, Chancellorsville, slavery Guerra, Chancellorsville, esclavitud
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: The American Civil War: Stephen Crane's Red Badge of Courage
  Director del projecte: Lamarca Margalef, Jordi
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar