Treballs Fi de Grau> Estudis Anglesos i Alemanys

Island by Aldous Huxley: the Utopian Society and its Characteristics

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4385
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4385
 • Autors:

  Torelló Català, Estel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-02
  Resum: This thesis has attempted to determine if there is a list of features that a novel should have in order to be considered utopian. This has been studied utilizing the novel Island, by Aldous Huxley. The book has been analysed and compared with other utopian and dystopian works to see what characteristics they share. It is obvious that they have some features in common, but which of those are vital to construct a utopia? Is it possible to create a list? Does every utopia work differently when compared to others? Aquesta tesi ha intentat determinar si hi ha una llista de característiques que hauria de tenir una novel·la per tal de ser considerada utòpica. Això s'ha estudiat utilitzant la novel·la de la Illa, d'Aldous Huxley. El llibre ha estat analitzat i comparat amb altres treballs utòpics i distòpics per veure quines característiques comparteixen. És obvi que tenen algunes característiques en comú, però quins d'ells són vitals per construir una utopia? És possible crear una llista? Cada utopia funciona de manera diferent en comparació amb altres? 
  Matèria: Filologia
  Idioma: Anglès
  Àrees temàtiques: Filologia Philology Filología
  Departament: Estudis Anglesos i Alemanys
  Estudiant: Torelló Català, Estel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Island d'Aldous Huxley: la societat utòpica i les seves característiques Island by Aldous Huxley: the Utopian Society and its Characteristics La Isla de Aldous Huxley: la sociedad utópica y sus características
  Data de la defensa del treball: 2021-06-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Illa, utopia, característiques Island, utopia, characteristics Isla, utopía, características
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Island by Aldous Huxley: the Utopian Society and its Characteristics
  Director del projecte: Koba, Renata
  Ensenyament(s): Anglès
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Filologia
  Philology
  Filología
  Filologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar