Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4402
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4402
 • Autors:

  Ginés Alcober, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-03
  Resum: L'Alzheimer és una malaltia (EA) neurodegenerativa que pot afectar la memòria. La presència de dipòsits extracel·lular de β-amiloide com a plaques i l'acumulació intracel·lular de tau hiperfosforilada com a cabdells neurofibril·lars segueix sent el criteri neuropatològic principal per al diagnòstic d'EA. Tot i això, una sèrie de descobriments fonamentals recents destaquen importants rols patològics per a altres processos cel·lulars i moleculars. Tot i això, actualment no existeix cap tractament que modifiqui la malaltia. Últimament, han sorgit diferents assaigs amb oligonucleòtids antisentit (ASOs) que permeten actuar contra l'mRNA i silenciar-lo. Gràcies a aquests descobriments, s'està augmentant el nombre de dianes per inhibir la progressió de l'EA. El Alzheimer es una enfermedad (EA) neurodegenerativa que puede afectar a la memoria. La presencia de depósitos extracelular de β-amiloide como placas y la acumulación intracelular de tau hiperfosforilada como ovillos neurofibrilares sigue siendo el criterio neuropatológico principal para el diagnóstico de EA. Sin embargo, una serie de descubrimientos fundamentales recientes destacan importantes roles patológicos para otros procesos celulares y moleculares. A pesar de esto, actualmente no existe ningún tratamiento que modifique la enfermedad. Últimamente, han surgido diferentes ensayos con oligonucleótidos antisentido (ASOs) que permiten actuar contra el mRNA y silenciarlo. Gracias a estos descubrimientos se está aumentando el número de dianas para inhibir la progresión de la EA.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Ginés Alcober, Irene
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Noves teràpies amb oligonucleòtids antisentit per al tractament de la malaltia de l'Alzheimer New antisense oligonucleotide therapies for the treatment of Alzheimer's disease Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: malaltia de l'Alzheimer; β-amiloide, tau hiperfosforilada, ApoE, oligonucleòtids antisentit, RNA d'interferència. Alzheimer's disease; β-Amyloid, hyperphosphorylated tau, ApoE, antisense oligonucleotides, interfering RNA enfermedad del Alzheimer; β-amiloide, tau hiperfosforilada, ApoE, oligonucleótidos antisentido, RNA de interferencia
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Nuevas terapias con oligonucleótidos antisentido para el tratamiento de la enfermedad del Alzheimer
  Director del projecte: Fernandez Larrea, Juan Bautista
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar