Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4406
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4406
 • Autors:

  Romero Huete, Laura
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-03
  Resum: L’eix microbiota intestinal-cervell és un eix que mostra les relacions que hi ha entre les poblacions bacterianes que resideixen en els intestins i el sistema nerviós. A través dels Òrgans on a chip, uns xips microfluidics que poden simular les condicions fisiològiques del cos humà, es vol intentar estudiar l’eix microbiota intestinal-cervell sense les diferències fisiològica que hi ha entre els models animals i els models humans. Degut a la diferències que hi ha entre les dues espècies, tant pel sistema immunitari i la funció cerebral, com les diferencies del perfil de microorganismes que presenten.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Romero Huete, Laura
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell The organs on a chip as a model for the study of the microbiota gut-brain axis Los órganos on a chip como modelo de estudio del eje microbiota intestinal-cerebro
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Òrgan on a chip, eix microbiota intestinal-cervell Organ on a chip, microbiota gut-brain axis Órgano on a chip, eje microbiota intestinal-cerebro
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Els òrgans on a chip com a model d'estudi de l'eix microbiota intestinal-cervell
  Director del projecte: Mulero Abellán, Miquel
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar