Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Papel de CIC (Capicua) en el cáncer de pulmón y validación de dianas moleculares para su tratamiento

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4408
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4408
 • Autors:

  Fuentes Cantos, Lucía
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-04
  Resum: CIC (Capicua) és un gen que està directament involucrat al càncer. La seva importància rau no només en la seva implicació en diferents tipus de càncer i en metàstasi, sinó també pel seu paper com a factor regulat negativament a través de la via K-RAS/MAPK (la ruta de senyalització més freqüentment alterada en càncer). Diversos estudis van indicar que l'absència, la inactivació o les mutacions a CIC causen resistència a la inhibició d'aquesta via mitjançant la desregulació constitutiva dels gens diana. En aquest projecte es va estudiar el paper de CIC al càncer de pulmó, la seva relació amb l'oncogè K-RAS i la seva implicació en la resistència a tractaments antitumorals. Per a la seva realització es van comparar línies cel·lulars extretes de ratolins modificats genèticament, impulsats per mutacions a K-RAS/p53 o CIC/p53. Totes dues línies van ser caracteritzades i no van presentar diferències en la proliferació o activació de les vies de senyalització. Després de la inhibició d'ETV4, ETV5, les dianes més rellevants de CIC no es van detectar diferències significatives entre els dos tipus cel·lulars. En canvi, les línies amb genotip CIC/p53 van ser més sensibles a la inhibició de c-SRC i PFKFB3, dianes prèviament identificades per superar la resistència intervinguda per absència de CIC. CIC (Capicua) es un gen que está directamente involucrado en el cáncer. Su importancia radica no solo en su implicación en diferentes tipos de cáncer y en metástasis, sino también por su papel como factor regulado negativamente a través de la vía K-RAS/MAPK (la ruta de señalización más frecuentemente alterada en cáncer). Varios estudios indicaron que la ausencia, la inactivación o las mutaciones en CIC causan resistencia a la inhibición de esta vía mediante la desregulación constitutiva de sus genes diana. En este proyecto se estudió el papel de CIC en el cáncer de pulmón, su relación con el oncogén K-RAS y su implicación en la resistencia a tratamientos antitumorales. Para su realización se compararon líneas celulares extraídas de ratones modificados genéticamente, impulsados por mutaciones en K-RAS/p53 o CIC/p53. Ambas líneas fueron caracterizadas y no presentaron diferencias en la proliferación o activación de las vías de señalización. Tras la inhibición de ETV4, ETV5, las dianas más relevantes de CIC, no se detectaron diferencias significativas entre los dos tipos celulares. En cambio, las líneas con genotipo CIC/p53 fueron más sensibles a la inhibición de c-SRC y PFKFB3, dianas previamente identificadas para superar la resistencia mediada por ausencia de CIC.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Fuentes Cantos, Lucía
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Paper de CIC (Capicua) en el càncer de pulmó i validació de dianes moleculars per al seu tractament Role of CIC (Capicua) in lung cancer and validation of molecular targets for its treatment Papel de CIC (Capicua) en el cáncer de pulmón y validación de dianas moleculares para su tratamiento
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: CIC (Capicua), K-RAS, càncer de pulmó CIC (Capicua), K-RAS, lung cancer CIC (Capicua), K-RAS, cáncer de pulmón
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Papel de CIC (Capicua) en el cáncer de pulmón y validación de dianas moleculares para su tratamiento
  Director del projecte: Blay Olivé, Maria Teresa
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar