Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Study of the correlation between serum antibodies against SARS-CoV-2 and quantitative viral load in a cohort of more than a thousand individuals

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4409
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4409
 • Autors:

  Molina Pocurull, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-04
  Resum: La COVID-19 causada pel SARS-CoV-2 apareix a la Xina i es va expandir ràpidament per tot el món col·lapsant els serveis de salut i l'economia mundial. Entre juliol i octubre de 2020, vam fer una prova serològica simultània d'anticossos contra SARS-CoV-2 i una RT-PCR a 1.043 viatgers marroquins. L'objectiu principal d'aquest estudi és analitzar i correlacionar els resultats de la RT-PCR i la prova serològica (incloent IgM i IgG) per interpretar la resposta del sistema immunitari a la infecció per SARS-CoV-2. El sistema immunitari va respondre a la infecció produint IgM i IgG. Un cop eliminada la infecció, la IgM va procedir a la seva degradació mentre que la IgG es va mantenir estable per actuar com a anticossos de memòria. COVID-19 caused by SARS-CoV-2 appears in China and rapidly expanded throughout the world collapsing health services and the world economy. Between July and October 2020, we did simultaneous serological test for antibodies against SARS-CoV-2 and a RT-PCR to 1.043 Moroccan travellers. The main objective of this study is to analyse and correlate the results of the RT-PCR and serological test (including IgM and IgG) to interpret the immune system response to the SARS-CoV-2 infection. The immune system responded to the infection producing IgM and IgG. Being the infection removed, the IgM proceeded to its degradation while the IgG stayed stable as to act as antibodies of memory.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Molina Pocurull, Marc
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi de la correlació entre els anticossos específics per la SARS-CoV-2 i la càrrega viral quantitativa en una cohort de més de mil individus Study of the correlation between serum antibodies against SARS-CoV-2 and quantitative viral load in a cohort of more than a thousand individuals Estudio de la correlación entre los anticuerpos específicos para el SARS-CoV-2 y la carga viral cuantitativa en una cohorte de más de mil individuos
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SARS-CoV-2, RT-PCR, test serològic, IgM, IgG SARS-CoV-2, RT-PCR, serologic test, IgM, IgG SARS-CoV-2, RT-PCR, test serológico, IgM, IgG
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Study of the correlation between serum antibodies against SARS-CoV-2 and quantitative viral load in a cohort of more than a thousand individuals
  Director del projecte: Algaba Chueca, Francisco
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar