Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudios de recuperación de la microbiota en el reactor biológico de una EDAR

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4411
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4411
 • Autors:

  Masip Sanchis, Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-04
  Resum: Les EDAR permeten depurar l'aigua residual mitjançant diversos tractaments, destacant el tractament biològic. Els microorganismes presents al reactor biològic són capaços d'eliminar la matèria orgànica dissolta. No obstant això, alteracions com els abocaments incontrolats poden fer malbé la microbiota, provocant un tractament inadequat de l'aigua i el posterior alliberament d'aigua contaminada al medi ambient. Les conseqüències sobre el medi ambient són devastadores i poden afectar també la salut humana. En aquest estudi es presenta un assaig per recuperar la microbiota feta malbé després de l'abocament, permetent reduir els costos econòmics que suposa la seva recuperació i evitar l'impacte ambiental del seu alliberament. Las EDAR permiten depurar el agua residual mediante diversos tratamientos, destacando el tratamiento biológico. Los microorganismos presentes en el reactor biológico son capaces de eliminar la materia orgánica disuelta. No obstante, alteraciones como los vertidos incontrolados pueden dañar la microbiota, provocando un tratamiento inadecuado del agua y la posterior liberación de agua contaminada al medio ambiente. Las consecuencias sobre el medio ambiente son devastadoras y pueden afectar también a la salud humana. En este estudio se presenta un ensayo para recuperar la microbiota dañada tras el vertido, permitiendo reducir los costes económicos que supone su recuperación y evitar el impacto ambiental de su liberación.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Masip Sanchis, Maria
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudis de recuperació de la microbiota en el reactor biològic d'una EDAR Microbiota recovery studies in the biological reactor of a WWTP Estudios de recuperación de la microbiota en el reactor biológico de una EDAR
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: EDAR, abocament, microbiota, bacteris nitrificants, inòcul bacterià WWTP, spill, microbiota, nitrifying bacteria, bacterial inoculum EDAR, vertido, microbiota, bacterias nitrificantes, inóculo bacteriano
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudios de recuperación de la microbiota en el reactor biológico de una EDAR
  Director del projecte: Fernández Bravo, Ana; Sanchis Talón, Marta
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar