Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Radiomarcaje de proteínas y nanosistemas proteicos con radiometales (tecnecio-99m, galio-67) para estudios de biodistribución in vivo mediante imagen molecular SPECT/CT

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4414
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4414
 • Autors:

  Yábar Galdeano, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-04
  Resum: En aquest Treball de Final de Grau s'han fet 3 estudis de biodistribució in vivo mitjançant imatge molecular SPECT/CT. El primer estudi té com a objectiu principal estudiar la biodistribució d'un tipus de micropartícules de caseïna modificades. Per això, es va optimitzar el marcatge directe de les micropartícules amb el radiometal 99mTc. Al segon estudi, es va avaluar la biodistribució d'un tipus d'endolisina modificada marcada radioactivament amb carbonilcomplexos de 99mTc. Al tercer estudi, es va avaluar la biodistribució de dues formulacions diferents de bevacizumab radiomarcat amb 99mTc i amb 67Ga. En este Trabajo de Final de Grado se han llevado a cabo 3 estudios de biodistribución in vivo mediante imagen molecular SPECT/CT. El primer estudio, tiene como principal objetivo estudiar la biodistribución de un tipo de micropartículas de caseína modificadas. Para ello, se optimizó el marcaje directo de las micropartículas con el radiometal 99mTc. En el segundo estudio, se evaluó la biodistribución de un tipo de endolisina modificada marcada radiactivamente con carbonilocomplejos de 99mTc. En el tercer estudio, se evaluó la biodistribución de dos formulaciones diferentes de bevacizumab radiomarcado con 99mTc y con 67Ga.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Masip Vernis, Lluis
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Yábar Galdeano, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Ràdiomarcatge de proteïnes i nanosistemes proteics amb radiometalls (tecneci-99m, gal·li-67) per a estudis de biodistribució in vivo mitjançant imatge molecular SPECT / CT Radiolabeling of proteins and protein nanosystems with radiometals (technetium-99m, gallium-67) for in vivo biodistribution studies by SPECT / CT molecular imaging Radiomarcaje de proteínas y nanosistemas proteicos con radiometales (tecnecio-99m, galio-67) para estudios de biodistribución in vivo mediante imagen molecular SPECT/CT
  Data de la defensa del treball: 2021-06-23
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Biodistribució, ràdiomarcatge, radiometalls Biodistribution, radiolabelling, radiometals Biodistribución, radiomarcaje, radiometales
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Radiomarcaje de proteínas y nanosistemas proteicos con radiometales (tecnecio-99m, galio-67) para estudios de biodistribución in vivo mediante imagen molecular SPECT/CT
  Director del projecte: Masip Vernis, Lluis; Peñuelas Sanchez, Iván
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar