Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Development of a CRISPR-Cas13d delivery method for an antiviral strategy to interfere with the SARS-CoV-2 replication in cells

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4418
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4418
 • Autors:

  Cunillera Bori, Pau
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-07
  Resum: La pandèmia de la COVID-19 ha imposat una càrrega important a la salut global i a l'economia global. La capacitat descrita del virus SARS-CoV-2 per mutar i evadir els tractaments actuals posa de manifest la necessitat d'enfocaments antivirals pan-coronavirus flexibles. Aquí, revisem la revolucionària tecnologia CRISPR-Cas13d com a fàrmac terapèutic per a la inhibició viral, posant èmfasi en els seus reptes de lliurament de reactius CRISPR. Vam descobrir que el lliurament de proteïnes d'electroporació és massa perjudicial per a la viabilitat cel·lular, cosa que suggereix les cèl·lules de transfecció d'àcids nucleics (ADN o ARN). Finalment, proposem alguns punts de millora per establir futures estratègies CRISPR-Cas13d anti-SARS-CoV-2. The COVID-19 pandemic has imposed an important load on global health and global economy. The described ability of SARS-CoV-2 virus to mutate and evade the current treatments highlights the need for flexible pan-coronavirus antiviral approaches. Here, we review the revolutionary CRISPR-Cas13d technology as a therapeutic drug for viral inhibition, emphasising its delivery challenges of CRISPR reagents. We found out that electroporation protein delivery is too detrimental for cell viability, suggesting the nucleic acids (DNA or RNA) transfection cells. Finally, we propose some improvement points to establish future CRISPR-Cas13d anti-SARS-CoV-2 strategies.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Cunillera Bori, Pau
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo de un método de administración CRISPR-Cas13d para una estrategia antiviral que interfiera con la replicación del SARS-CoV-2 en células Development of a CRISPR-Cas13d delivery method for an antiviral strategy to interfere with the SARS-CoV-2 replication in cells Desenvolupament d'un mètode de lliurament CRISPR-Cas13d per a una estratègia antiviral per interferir amb la replicació del SARS-CoV-2 en cèl·lules
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: administración Cas13d, SARS-CoV-2, CRISPR Cas13d delivery, SARS-CoV-2, CRISPR lliurament Cas13d, SARS-CoV-2, CRISPR
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Development of a CRISPR-Cas13d delivery method for an antiviral strategy to interfere with the SARS-CoV-2 replication in cells
  Director del projecte: Terra, Ximena
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar