Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

SARS-CoV-2 mutational profiling: an insight into the biological importance of mutation hotspots and coldspots of the main protease (M-pro)

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4420
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4420
 • Autors:

  Garcia Segura, Pol
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-07
  Resum: És crucial caracteritzar les mutacions SARS-CoV-2, ja que poden provocar resistència viral. El SARS-CoV-2 depèn de la seva proteasa principal (M-pro) per replicar-se amb èxit. Aquí, es fa un perfil de mutació de més de 200.000 genomes de SARS-CoV-2. Es realitza una anàlisi més detallada del SARS-CoV-2 M-pro per ampliar el nostre coneixement d'aquesta proteïna, amb especial atenció als residus resistents a la mutació o als punts freds de mutació. Es van identificar 54 punts freds de mutació i, sobretot, es van cartografiar a una funció dedicada dins de l'estructura i funció de M-pro. La identificació i la llista curta de punts freds de mutació de SARS-CoV-2 M-pro podria assenyalar objectius resistents a la mutació per inhibir-los. It is crucial to characterize SARS-CoV-2 mutations as they might lead to viral resistance. SARS-CoV-2 depends on its main protease (M-pro) to successfully replicate itself. Here, a mutation profiling of more than 200,000 genomes of SARS-CoV-2 is made. A more detailed analysis of SARS-CoV-2 M-pro is conducted to widen our knowledge of this protein, with particular attention to mutation-resistant residues or mutation “coldspots”. 54 mutation coldspots were identified and mostly mapped to a dedicated function within the M-pro structure and function. The identification and short-listing of mutation coldspots of SARS-CoV-2 M-pro might single out mutation-resistant targets to be eventually inhibited.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Garcia Segura, Pol
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Perfil mutacional del SARS-CoV-2: detall de la importancia biològica de hotspots i coldspots de mutació de la proteasa principal (M-pro) SARS-CoV-2 mutational profiling: an insight into the biological importance of mutation hotspots and coldspots of the main protease (M-pro) Perfil mutacional del SARS-CoV-2: detalle de la importancia biológica de hotspots i coldspots de mutación de la proteasa principal (M-pro)
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SARS-CoV-2, proteasa principal (M-pro), anàlisi genòmic SARS-CoV-2, main protease (M-pro), genomic profiling SARS-CoV-2, proteasa principal (M-pro), anàlisi genòmic
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: SARS-CoV-2 mutational profiling: an insight into the biological importance of mutation hotspots and coldspots of the main protease (M-pro)
  Director del projecte: Pujadas Anguiano, Gerard
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar