Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Impact of triglyceride-rich lipoproteins on the inflammatory function of monocytes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4422
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4422
 • Autors:

  Franquesa Cortés, Roser
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-07
  Resum: Treballs recents destaquen l'efecte de les lipoproteïnes riques en triglicèrids (TRL) en la patogènesi de l'aterosclerosi. El nostre objectiu és analitzar els efectes del TRL aïllats de 72 pacients metabòlics sobre l'estat inflamatori dels macròfags. Es van incubar grups de quatre quartils en creixement de TG-TRL amb macròfags THP-1 en diferents moments per estudiar l'expressió d'ARNm i la secreció de proteïnes d'IL-1β (proinflamatori) i CD206 (antiinflamatori). Els quartils TG-TRL van induir una polarització M1 primerenca dels macròfags, cosa que suggereix un efecte proinflamatori. La reducció de l'expressió IL-1β i la posterior secreció de CD206 proposen un efecte regulador transcripcional mitjançant la polarització M2. Els resultats donen suport al paper de TRL en la resposta inflamatòria dels macròfags. Recent works highlight the effect of triglycerides-rich lipoproteins (TRL) in the pathogenesis of atherosclerosis. Our objective is to analyse the TRL’s effects isolated from 72 metabolic patients on the inflammatory status of macrophages. Pools of four growing quartiles of TG-TRL were incubated with THP-1 macrophages at different times to study mRNA expression and protein secretion of IL-1β (pro-inflammatory) and CD206 (anti-inflammatory). TG-TRL quartiles induced an early M1 polarization of macrophages, suggesting a pro-inflammatory effect. Reduction of IL-1β expression and later CD206 secretion propose a transcriptional regulatory effect via M2 polarization. Results support TRL’s role on the inflammatory response of macrophages.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Franquesa Cortés, Roser
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Impacte de les lipoproteïnes riques en triglicèrids en la resposta inflamatòria dels monòcits Impact of triglyceride-rich lipoproteins on the inflammatory function of monocytes Impacto de las lipoproteínas ricas en triglicéridos en la respuesta inflamatoria de los monócitos
  Data de la defensa del treball: 2021-06-21
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Lipoproteïnes riques en triglicèrids, inflamació, macròfags Triglyceride-rich lipoprotein, inflammation, macrophages Lipoproteínas ricas en triglicéridos, inflamación, macrófagos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Impact of triglyceride-rich lipoproteins on the inflammatory function of monocytes
  Director del projecte: Martínez Micaelo, Neus
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar