Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Estudio in silico de los corticosteroides en el edema macular diabético

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4423
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4423
 • Autors:

  Kogut, Vitaliy
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-07
  Resum: El nombre de persones amb diabetis ha augmentat considerablement, i és una causa important d'insuficiència renal, infart de miocardi, accident cerebrovascular, amputació dels membres inferiors i de ceguesa a causa de l'Edema Macular Diabètic (EMD). Aquesta malaltia està basada en la inflamació, vasculopatia, factors de creixement, angiogènesi i neurodegeneració. EMD té nombrosos tractaments, sent els corticosteroides una opció més que interessant. Aprofitant la necessitat de desenvolupar els coneixements sobre els corticosteroides, amb l'objectiu de fomentar la utilització dels models in silico, s'ha decidit fer un estudi dels corticosteroides a l'EMD mitjançant eines basades en biologia de sistemes. El número de personas con diabetes ha aumentado considerablemente, siendo una importante causa de insuficiencia renal, infarto de miocardio, accidente cerebrovascular, amputación de los miembros inferiores y de ceguera debido al Edema Macular Diabético (EMD). Esta enfermedad está basada en la inflamación, vasculopatía, factores de crecimiento y. EMD tiene numerosos tratamientos, siendo los corticosteroides una opción más que interesante. Aprovechando la necesidad de desarrollar los conocimientos sobre los corticosteroides, con el objetivo de fomentar la utilización de los modelos in silico, se ha decidido realizar un estudio de los corticosteroides en el EMD mediante herramientas basadas en biología de sistemas.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Kogut, Vitaliy
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi in silico dels corticosteroides en l'edema macular diabètic In silico study of corticosteroids in diabetic macular edema Estudio in silico de los corticosteroides en el edema macular diabético
  Data de la defensa del treball: 2021-06-22
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Edema Macular Diabètic; corticosteroides; biologia de sistemes Diabetic Macular Edema; Corticosteroids; systems biology Edema Macular Diabético; Corticosteroides; biología de sistemas
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Estudio in silico de los corticosteroides en el edema macular diabético
  Director del projecte: Paredes Aguilar, Katihuska Viviana
  Ensenyament(s): Biotecnologia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar