Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4430
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4430
 • Autors:

  Aquerreta Escribano, Javier Miguel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-15
  Resum: Les tècniques de generar gotes per microfluids són un mètode molt utilitzat per al posterior ús d'aquestes gotes en aplicacions biomèdiques com ara el drug delivery o els biosensors. En aquest treball s'intentarà replicar la plataforma ja desenvolupada per Benson et al per a la generació de gotes microscòpiques. Es va triar aquesta plataforma a causa del baix cost. A més de replicar l'estructura, s'han fet diferents experiments canviant-ne els paràmetres per obtenir diferents mides de gotes i diferents velocitats de formació. Finalment, s'ha fet una anàlisi d'aquests resultats per tenir conclusions sobre la relació entre la variació dels paràmetres de l'experiment i els resultats obtinguts. Las técnicas de generar gotas por microfluidos son un método muy utilizado para el posterior uso de estas gotas en aplicaciones biomédicas como el drug delivery o los biosensores. En este trabajo se intentará replicar la plataforma ya desarrollada por Benson et al para la generación de gotas microscópopicas. Se eligió esta plataforma debido a su bajo coste. Además de replicar la estructura, se han hecho diferentes experimentos cambiando los parámetros del mismo para obtener diferentes tamaños de gotas y diferentes velocidades de formación. Por último se ha hecho un análisis de estos resultados para tener conclusiones sobre la relación entre la variación de los parámetros del experimento y los resultados obtenidos del mismo.
  Matèria: Enginyeria Biomèdica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Enginyeria Biomèdica Biomedical Engineering Ingeniería Biomédica
  Departament: Enginyeria Mecànica
  Estudiant: Aquerreta Escribano, Javier Miguel
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desenvolupament d'un generador de gotes microscòpiques per a l'encapsulament de principis actius en multi-règims Development of a microscopic drop generator for the encapsulation of active principles in multi-regimes Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes
  Data de la defensa del treball: 2021-09-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Microfluids, gotes, drug delivery Microfluids, droplets, drug delivery Microfluidos, gotas, drug delivery
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Desarrollo de un generador de gotas microscópicas para el encapsulado de principios activos en multi-regímenes
  Director del projecte: Cito, Salvatore; Varela Ballesta, Sylvana Verónica
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria Biomèdica
  Biomedical Engineering
  Ingeniería Biomédica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar