Treballs Fi de Grau> Enginyeria Mecànica

Comparativa biomecánica entre el fémur de un bípedo y un cuadrúpedo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4436
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4436
 • Autors:

  Pallin Alonso, Irene
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-16
  Resum: Aquest estudi se centra en l'anàlisi de les tensions i els desplaçaments en dos fèmurs diferents, d'un Homo sapiens, bípede i d'un Pan troglodytes, quadrúpede, en aplicar-li diferents condicions de càrrega. Els models que sestudien són obtinguts amb una Tomografia Computaritzada (CT). Per a lanàlisi es adopta el mètode delements finits. Els resultats mostren la influència dels diferents angles en què s'aplica la força a l'os. Este estudio se centra en el análisis de las de las tensiones y desplazamientos en dos fémures diferentes, de un Homo sapiens, bípedo y de un Pan troglodytes, cuadrúpedo, al aplicarle diferentes condiciones de carga. Los modelos que se estudian son obtenidos con una Tomografía Computarizada (CT). Para el análisis se adopta el método de elementos finitos. Los resultados muestran la influencia de los diferentes ángulos en que se aplica la fuerza en el hueso.
  Matèria: Enginyeria Biomèdica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ingeniería Biomédica Biomedical Engineering Enginyeria Biomèdica
  Departament: Enginyeria Mecànica
  Estudiant: Pallin Alonso, Irene
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Comparativa biomecánica entre el fémur de un bípedo y un cuadrúpedo Biomechanical comparison between the femur of a biped and a quadruped Comparativa biomecánica entre el fèmur d'un bípede i un quadrúpede
  Data de la defensa del treball: 2021-09-10
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: fémur, reconstrucción geométrica, análisis de elmentos finitos. femur, geometric reconstruction, finit element analysis. fèmur, reconstrucció geomètrica, anàlisis de elements finits.
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Comparativa biomecánica entre el fémur de un bípedo y un cuadrúpedo
  Director del projecte: Marcé Nogué, Jordi
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería Biomédica
  Biomedical Engineering
  Enginyeria Biomèdica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar