Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4437
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4437
 • Autors:

  Salmeron Gallar, Lucia
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-16
  Resum: En el projecte, es desenvolupa un programa informàtic a l'entorn Matlab® que serveix com a eina per avaluar l'evolució del volum pulmonar dels pacients amb COVID-19 tractats amb radioteràpia de dosis baixes (LD-RT). A continuació, el programari de simulació desenvolupat es va utilitzar per estudiar, mitjançant la segmentació, el desenvolupament del volum pulmonar durant el tractament LD-RT per a la seva reducció de la inflamació. Posteriorment, s'han comparat aquests valors amb els esperats per l'Hospital Universitari Sant Joan per veure la correlació. Aquests resultats han ajudat a comprovar el correcte funcionament del programa. A més, s'ha comprovat que hi ha un efecte antiinflamatori clar. In the project, a computer program is developed in the Matlab® environment that serves as a tool to evaluate the evolution of the lung volume of COVID-19 patients treated with low-dose radiotherapy (LD-RT). The developed simulation software was then used to study, through segmentation, the development of lung volume during LD-RT treatment for its reduction of inflammation. Subsequently, these values have been compared with those expected by the Sant Joan University Hospital to see the correlation. These results have helped to verify the correct operation of the program. In addition, it has been proven that there is a clear anti-inflammatory effect.
  Matèria: Enginyeria Biomèdica
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Enginyeria Biomèdica Biomedical Engineering Ingeniería Biomédica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Salmeron Gallar, Lucia
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Avaluació d'imatges de tac de pit de pacients amb COVID-19 tractats amb radioteràpia Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy Evaluación de imágenes de tac de pecho de pacientes con COVID-19 tratados con radioterapia
  Data de la defensa del treball: 2021-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Radioteràpia, COVID-19, dicom Radiotherapy, COVID-19, dicom Radioterapia, COVID-19, dicom
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Evaluation of chest ct images of COVID-19 patients treated with radiotherapy
  Director del projecte: Rafols Soler, Pere; Arenas Prat, Meritxell
  Ensenyament(s): Enginyeria Biomèdica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Enginyeria Biomèdica
  Biomedical Engineering
  Ingeniería Biomédica
  Enginyeria Biomèdica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar