Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4439
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4439
 • Autors:

  Lombao Chiuta, Alex
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-23
  Resum: L'objectiu principal d'aquest projecte és la recepció i descodificació dels senyals emesos per estacions VOR i la creació, a partir d'elles, d'un complet sistema per a guiar els pilots d'aeronaus durant el transcurs del seu vol. Per a tal fi, s'utilitza una antena connectada a un RTL-SDR, la funció de la qual és digitalitzar el senyal rebut per al seu posterior tractament i descodificació mitjançant programari. La descodificació i processament del senyal VOR s'ha realitzat amb el programa MATLAB mentre que la interfície gràfica s'ha desenvolupat amb el programa App Designer. El objetivo principal de este proyecto es la recepción y decodificación de las señales emitidas por estaciones VOR y la creación, a partir de ellas, de un completo sistema para guiar a los pilotos de aeronaves durante el transcurso de su vuelo. Para tal fin, se utiliza una antena conectada a un RTL-SDR, cuya función es digitalizar la señal recibida para su posterior tratamiento y decodificación mediante software. La decodificación y procesado de la señal VOR se ha realizado con el programa MATLAB mientras que la interfaz gráfica se ha desarrollado con el programa App Designer.
  Matèria: Enginyeria telemàtica
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ingenieria telemática Telematic engineering Enginyeria telemàtica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Lombao Chiuta, Alex
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo Development of a VOR Signal Decoding System for Guidance and Determination of the Position of an Airplane during Flight Desenvolupament d'un Sistema de Descodificació de Senyals VOR per al Guiat i la Determinació de la Posició d'un Avió en Vol
  Data de la defensa del treball: 2021-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: señal VOR, decodificación, posicionamiento avión VOR signal, decoding, aircraft position senyal VOR, descodificació, posicionament avió
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Desarrollo de un Sistema de Decodificación de Señales VOR para el Guiado y la Determinación de la Posición de un Avión en Vuelo
  Director del projecte: Xifré Pérez, Elisabet
  Ensenyament(s): Enginyeria de Sistemes i Serveis de Telecomunicacions
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingenieria telemática
  Telematic engineering
  Enginyeria telemàtica
  Enginyeria telemàtica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar