Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

In silico mechanistic study of the potential use of NSAIDs to accelerate the healing of patients with pulmonary tuberculosis

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4455
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4455
 • Autors:

  Farré Zapater, Alexandra
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-28
  Resum: La tuberculosi pulmonar (PTB) és una de les 10 principals causes de mort a tot el món. Una de les majors preocupacions és la resistència als antibiòtics, la teràpia antimicrobiana que s'utilitza en el règim terapèutic actual contra la PTB. A causa de la llarga durada i la baixa eficàcia del tractament en aquests pacients, la inflamació es manté al llarg dels mesos, augmentant la gravetat de la malaltia. Així, es suggereixen els fàrmacs antiinflamatoris no esteroides (AINE) com a opció terapèutica potencial per millorar el pronòstic dels pacients amb PTB. La relació mecanicista dels AINE amb la PTB ha estat avaluada mitjançant estudis in silico juntament amb el seu mecanisme d'acció molecular potencial en la PTB. Pulmonary tuberculosis (PTB) is one of the 10 leading causes of death worldwide. One of the biggest concerns is resistance to antibiotics, the anti-microbial therapy which is used in the current therapeutic regimen against PTB. Due to the long duration and low effectiveness of the treatment in these patients, inflammation remains throughout the months, increasing severity of the disease. Thus, non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs) are suggested as a potential therapeutic option to improve the prognosis of PTB patients. NSAIDs mechanistic relationship with PTB has been evaluated by in silico studies together with their potential molecular mechanism of action in PTB.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Farré Zapater, Alexandra
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Estudi mecanístic in silico de l'ús potencial dels AINEs per accelerar la curació de pacients amb tuberculosi pulmonar In silico mechanistic study of the potential use of NSAIDs to accelerate the healing of patients with pulmonary tuberculosis Estudio mecanístico in silico del uso potencial de los AINEs para acelerar la curación de pacientes con tuberculosis pulmonar
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: tuberculosi pulmonar, antiinflamatoris no esteroidals (AINEs), in silico pulmonary tuberculosis (PTB), non-steroidal anti-inflammatory drugs (NSAIDs), in silico tuberculosis pulmonar, antiinflamatorios no esteroideos (AINEs), in silico
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: In silico mechanistic study of the potential use of NSAIDs to accelerate the healing of patients with pulmonary tuberculosis
  Director del projecte: Escoté Miró, Xavier
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar