Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Prenatal inhibition of the soluble epoxide hydrolase by the pharmacological agent TPPU as a possible target for Alzheimer’s disease therapy

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4456
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4456
 • Autors:

  Irisarri Martinez, Alba
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-28
  Resum: S'ha demostrat que la neuroinflamació promou la progressivitat dels trastorns neurodegeneratius relacionats amb l'edat com la malaltia d'Alzheimer (MA), caracteritzats per plaques amiloides i embolics neurofibril·lars. Aquest treball pretén determinar fins a quin punt la inhibició prenatal de l'epòxid hidrolasa soluble (sEH) per part de l'agent farmacològic TPPU té un efecte neuroprotector en la descendència. Per fer-ho, s'utilitza el model de ratolí 5xFAD de dos mesos d'edat. Els resultats preliminars obtinguts de Western Blot i qPCR de marcadors moleculars suggereixen que podria haver-hi un possible efecte del tractament sobre la patologia i la inflamació tau. Es necessiten més estudis per establir els mecanismes pels quals es protegeix la descendència. Neuroinflammation has been shown to promote the progressiveness of age-related neurodegenerative disorders like Alzheimer’s disease (AD), characterized by amyloid plaques and neurofibrillary tangles. This work aims to determine to which extent the prenatal inhibition of soluble epoxide hydrolase (sEH) by the pharmacological agent TPPU has a neuroprotective effect on the offspring. For doing so, two-months-old 5xFAD mouse model is used. Preliminary results obtained from Western Blot and qPCRs of molecular markers suggest that there could be a possible effect of the treatment on tau pathology and inflammation. Further studies are needed to establish the mechanisms by which offspring get protected.
  Matèria: Ciències de la salut
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Irisarri Martinez, Alba
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Inhibició prenatal de l'enzim epòxid hidrolasa soluble per l'agent farmacològic TPPU com a possible diana per al desenvolupament de teràpies contra la malaltia d'Alzheimer Prenatal inhibition of the soluble epoxide hydrolase by the pharmacological agent TPPU as a possible target for Alzheimer’s disease therapy Inhibición prenatal del enzima epóxido hidrolasa soluble por el agente farmacológico TPPU como posible diana para el desarrollo de terapias contra la enfermedad del Alzheimer
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Epòxid hidrolasa soluble (sEH), Malaltia d'Alzheimer (MA), TPPU soluble epoxide hydrolase (sEH), Alzheimer's disease (AD), TPPU Epóxido hidrolasa soluble (sEH), Enfermedad del Alzheimer (EA), TPPU
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Prenatal inhibition of the soluble epoxide hydrolase by the pharmacological agent TPPU as a possible target for Alzheimer’s disease therapy
  Director del projecte: Salvadó Rovira, Maria Josepa
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Ciències de la salut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar