Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

SARS-CoV-2: review of the global pandemic

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4458
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4458
 • Autors:

  Gomis López, Ángela
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-28
  Resum: La malaltia del coronavirus 2019 és la malaltia causada per la síndrome respiratòria aguda severa coronavirus 2. L'objectiu principal era revisar el SARS-CoV-2, la seva biologia, característiques bàsiques, mètodes de detecció, diagnòstic, epidemiologia i tractament. En segon lloc, es va realitzar una avaluació de quatre assajos per a la detecció d'anticossos anti-SARS-CoV-2, dos immunoassajos automatitzats i dos immunoassajos de flux lateral, utilitzant com a mètode de referència la RT-PCR. Tots dos immunoassaigs automatitzats van superar els immunoassaigs de flux lateral en sensibilitat i especificitat. Cada dia es publiquen noves investigacions sobre l'origen del virus, el tractament, les vacunes, els mètodes de detecció, entre altres temes. Coronavirus disease 2019 is the disease cause by the severe acute respiratory syndrome coronavirus 2. The main objective was to review SARS-CoV-2, its biology, core characteristics, methods of detections, diagnosis, epidemiology, and treatment. Secondly, was to perform an assessment of four assays for the detection of antibodies anti-SARS-CoV-2, two automated immunoassays and two lateral flow immunoassays, using the RT-PCR as the reference method. Both automated immunoassays outperformed the lateral flow immunoassays in sensitivity and specificity. New research is published every day about the virus origin, treatment, vaccines, methods of detection, among other topics.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Gomis López, Ángela
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: SARS-CoV-2: review de la pandemia global SARS-CoV-2: review of the global pandemic SARS-CoV-2: review de la pandemia global
  Data de la defensa del treball: 2021-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SARS-CoV-2, coronavirus, review, inmunoensayos SARS-CoV-2, coronavirus, review, immunoassays SARS-CoV-2, coronavirus, review, immunoassaig
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: SARS-CoV-2: review of the global pandemic
  Director del projecte: Simó Sisó, Josep Maria
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar