Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Acute radiation effects in bone vasculature

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4459
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4459
 • Autors:

  Mañé Pujol, Joan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-02-28
  Resum: La investigació sobre el sistema vascular ossi ha estat un camp científic en el qual l'interès ha augmentat molt en els darrers anys. Aquest estudi pretén estudiar els efectes del tractament amb radiació aguda sobre la medul·la òssia i el seu microambient. Per comparar els efectes del tractament obtenim imatges i immunohistoquímica de ratolins que han estat tractats amb radiació i d'altres que no. L'estudi conclou que un únic tractament de radioteràpia provoca una pèrdua de l'homeòstasi, un augment de l'adipogènesi de la medul·la òssia, un augment dels vasos inflamatoris i una disminució de l'osteogènesi. Research into the bone vascular system has been a scientific field in which interest has increased greatly in recent years. This study aims to study the effects of acute radiation treatment on bone marrow and its microenvironment. To compare the effects of the treatment we obtain images and immunohistochemistry from mices that have been treated with radiation and from ones which haven’t. The study concludes that a single radiotherapy treatment causes a loss of homeostasis, an increase in bone marrow adipogenesis, an increase in inflammatory vessels and a decrease in osteogenesis.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica i biotecnologia Biochemistry and biotechnology Bioquímica y biotecnología
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Mañé Pujol, Joan
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Els efectes del tractaments aguts de radiació a la vasculatura òssia Acute radiation effects in bone vasculature Los efectos de los tratamientos agudos de radiación en la vascularización osea
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vasculatura òssia, radiació, vasos sanguinis Bone Vasculature, Radiation, Blood vessels Vasculatura ósea, radiación, vasos sanguineos
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Acute radiation effects in bone vasculature
  Director del projecte: Terra Barbadora, Ximena
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica i biotecnologia
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica y biotecnología
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar