Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

Deregulation of Secreted Frizzled-Related Protein 5 in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Associated with Obesity

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4464
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4464
 • Autors:

  Portillo Carrasquer, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-03-01
  Resum: The aim of this study is to analyse the role of SFRP5 in women with morbid obesity and NAFLD. We found that irculating SFRP5 levels increase after a caloric restriction in subjects with MO regardless of NAFLD. Moreover, hepatic SFRP5 seems to have a protective role in the first steps of NAFLD, but in an advanced stage of the disease, SFRP5 is deregulated while JNK and WNT5A are activated. L'objectiu d'aquest estudi és analitzar el paper de SFRP5 en dones amb obesitat mòrbida i NAFLD. Vam trobar que els nivells de SFRP5 irculant augmenten després d'una restricció calòrica en subjectes amb MO independentment de la NAFLD. A més, l'SFRP5 hepàtic sembla tenir un paper protector en els primers passos de la NAFLD, però en una fase avançada de la malaltia, SFRP5 es desregula mentre s'activen JNK i WNT5A.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: Portillo Carrasquer, Marta
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Desregulación de Secreted Frizzled-Related Protein 5 en la enfermedad del hígado graso no alcohólico asociada a obesidad Deregulation of Secreted Frizzled-Related Protein 5 in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Associated with Obesity Desregulació de Secreted Frizzled-Related Protein 5 en la malaltia de fetge gras no alcohòlic associada a obesitat
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SFRP5, NAFLD, inflamación SFRP5, NAFLD, inflammation SFRP5, NAFLD, inflamació
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Deregulation of Secreted Frizzled-Related Protein 5 in Nonalcoholic Fatty Liver Disease Associated with Obesity
  Director del projecte: Beltrán Debón, Raúl
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar