Treballs Fi de Grau> Bioquímica i Biotecnologia

The effect of succinate-SUCNR1 axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A study in a macrophage-specific SUCNR1 knock out model

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4467
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4467
 • Autors:

  El Hammouchi, Ahlam Oulad Ali
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-03-01
  Resum: The pathogenesis of nonalcoholic fatty liver disease (NAFLD) is triggered through multiple causes (high-fat diet, sedentary life, insulin resistance), some of them unknown. Succinate has been observed to trigger hepatic fibrogenesis through SUCNR1 signaling, but its effects on other NAFLD-associated phenomena – fibrosis and inflammation – is not yet fully described. A study from IISPV found succinate to activate an anti-inflammatory program in macrophages. In this sense, succinate-SUCNR1 could be involved in hepatic inflammation in NAFLD. This hypothesis was addressed through evaluation of inflammation, ER stress, autophagy and metabolism alterations in SUCNR1 knock-out NAFLD mice, concluding with evidence that SUCNR1 deficiency does not affect NAFLD development. La patogènesi de la malaltia del fetge gras no alcohòlic (NAFLD) es desencadena per múltiples causes (dieta alta en greixos, vida sedentària, resistència a la insulina), algunes d'elles desconegudes. S'ha observat que el succinat desencadena la fibrogènesi hepàtica mitjançant la senyalització SUCNR1, però els seus efectes sobre altres fenòmens associats a NAFLD (fibrosi i inflamació) encara no s'han descrit completament. Un estudi de l'IISPV va trobar que el succinat activa un programa antiinflamatori en macròfags. En aquest sentit, el succinat-SUCNR1 podria estar implicat en la inflamació hepàtica en NAFLD. Aquesta hipòtesi es va abordar mitjançant l'avaluació de la inflamació, l'estrès ER, l'autofàgia i les alteracions del metabolisme en ratolins NAFLD eliminadors de SUCNR1, concloent amb evidència que la deficiència de SUCNR1 no afecta el desenvolupament de NAFLD.
  Matèria: Bioquímica i biotecnologia
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Bioquímica y biotecnología Biochemistry and biotechnology Bioquímica i biotecnologia
  Departament: Bioquímica i Biotecnologia
  Estudiant: El Hammouchi, Ahlam Oulad Ali
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: El efecto del eje succinato-SUCNR1 en la esteatohepatitis no alcohólica: Un estudio en un modelo knock out de SUCNR1 específico de macrófago The effect of succinate-SUCNR1 axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A study in a macrophage-specific SUCNR1 knock out model L'efecte del eix succinat-SUCNR1 en la esteatosi hepàtica no alcohòlica: Un estudi fet en un model de knock-out de SUCNR1 específic de macròfag
  Data de la defensa del treball: 2021-06-29
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: SUCNR1, esteatohepatitis no alcohólica, macrófago SUCNR1, NAFLD, macrophage SUCNR1, esteatosi hepàtica no alcohòlica, macròfag
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: The effect of succinate-SUCNR1 axis in Nonalcoholic Fatty Liver Disease: A study in a macrophage-specific SUCNR1 knock out model
  Director del projecte: Serena Perelló, Carolina
  Ensenyament(s): Bioquímica i Biologia Molecular
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Bioquímica y biotecnología
  Biochemistry and biotechnology
  Bioquímica i biotecnologia
  Bioquímica i biotecnologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar