Treballs Fi de Grau> Història i Història de l'Art

Els indicis arqueològics sobre patrons de socialització en poblacions neandertals a Euràsia: una primera aproximació.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4470
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4470
 • Autors:

  López Castillo, Eva Maria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-03-01
  Resum: L’emergència, l’estil de vida i la desaparició de l’Homo neanderthalensis continuen essent un enigma per a la comunitat científica. Avui dia, persisteixen nombroses incògnites relacionades amb molts d’aquests aspectes: on van aparèixer, si posseïen coneixements i habilitats considerades modernes, quines eren les seves estratègies de supervivència, com va ser la convivència en temps i espai amb els Homo sapiens, per què es van extingir... Aquest projecte de recerca està elaborat amb la intenció de fer una primera aproximació metodològica a les preguntes relacionades amb què se sap, arqueològicament, dels processos de socialització d’aquests hominins que van viure durant centenars de milers d’anys al Paleolític mitjà a Euràsia.  S’examinarà quina informació estan aportant els estudis multidisciplinaris d’alguns jaciments neandertals clau al continent europeu, al respecte d’aquests representants del gènere Homo com els nostres avantpassats més propers, concretament sobre aspectes lligats a la socialització i modes de vida i supervivència. Treballar sobre aquesta espècie resulta molt interessant des del punt de vista arqueològic i evolutiu, gràcies a l’aportació de dades objectives sobre els trets anatòmics i culturals definitoris, a partir de les evidències arqueològiques d’alguns dels jaciments eurasiàtics més rellevants, així com la comprensió del seu mode de vida, dels seus aspectes socials i de comportament, a través de la seva cultura material, l’existència de capacitat simbòlica i inclús de llenguatge.
  Matèria: Antropologia
  Idioma: cat
  Departament: Història i Història de l'Art
  Estudiant: López Castillo, Eva Maria
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Indicios arqueològicos sobre patrones de socialización en poblaciones neandertales en Eurasia: una primera aproximación. Archaeological evidences on socialization patterns in Neanderthal populations in Eurasia: a first approximation. Els indicis arqueològics sobre patrons de socialització en poblacions neandertals a Euràsia: una primera aproximació.
  Data de la defensa del treball: 2021-06-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Homo neanderthalensis, socialización, Eurasia Homo neanderthalensis, socialisation, Eurasia Homo neanderthalensis, socialització, Euràsia
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 12
  Títol en la llengua original: Els indicis arqueològics sobre patrons de socialització en poblacions neandertals a Euràsia: una primera aproximació.
  Director del projecte: Barsky, Deborah
  Ensenyament(s): Antropologia i Evolució Humana
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)a
 • Paraules clau:

  Antropologia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar