Treballs Fi de Grau> Antropologia, Filosofia i Treball Social

Envellir en el medi rural

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:448
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG448
 • Autors:

  Mercadé Massó, Ariadna
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2016-01-14
  Resum: La idea principal de l’article es basa en un estudi de recerca realitzat a l’assignatura d’investigació social aplicada del 3r curs del grau de Treball Social. Mitjançant aquest estudi, es volia esbrinar si una persona gran que viu sola al seu domicili en l’àmbit rural té els serveis necessaris al seu abast per envellir de forma digna i activa. També, es volia conèixer quina atenció domiciliaria rep o pot rebre la persona gran, i si aquesta és adequada a les seves necessitats. En darrer terme, també hi havia la voluntat de conèixer quin és el dia a dia de la gent gran que assisteix a un centre de dia i comparar-lo amb el de la gent que viu sola i no rep cap tipus d’assistència professional; conèixer les activitats i serveis que ofereixen i si aquests són suficients. La metodologia de l’estudi ha estat qualitativa i ha consistit en la realització d’entrevistes en profunditat a persones grans en l’àmbit rural i a diversos professionals del camp de la tercera edat i gràcies a aquestes s’ha pogut comprovar que és possible envellir digna i activament en un poble rural, tot i que seria necessari un ventall més ampli de serveis i activitats dirigides a aquest col·lectiu, sobretot per intentar pal·liar la soledat. A més, també s’ha pogut comprovar com el servei de centre de dia de El Morell ofereix els recursos necessaris als seus usuaris tot i que seria imprescindible comptar amb un servei de psicologia. The main idea of the article is based on a research study conducted in the course of applied social research on 3rd year bachelor of Social Work. The purpose of this study is to find out if an elderly person living alone at his/her home in rural areas has got the necessary services for aging in dignity and in an active way. Furthermore, we wanted to know which home care received or may receive the elderly person, and if that care is appropriate to their needs. Finally, we wanted to know what was the daily life of the seniors who attended a day center and compare it with the people who lived alone and did not receive any professional assistance; we wanted to know about the activities and services that were offered and whether they were enough for the seniors who received them. This study has been carried out taking into account interviews with old people in rural areas and several professionals in the field of seniors, and thanks to the information we have obtained by means of them, it has been proved that it is possible to become old in an active and dignified way in a rural town, but it would be necessary to have a wider range of services and activities for this group, especially to try to alleviate their loneliness. It has also been reported how the service center in El Morell offers its users the necessary resources although it would be essential to have a psychological service. La idea principal del artículo se basa en un estudio de investigación realizado en la asignatura de investigación social aplicada del 3er curso del grado de Trabajo Social. Mediante este estudio, se quería averiguar si una persona mayor que vive sola en su domicilio en el ámbito rural tiene los servicios necesarios a su alcance para envejecer de forma digna y activa. También, se quería conocer qué atención domiciliaria recibe o puede recibir la persona mayor, y si ésta es adecuada a sus necesidades. En último término, también había la voluntad de conocer cuál es el día a día de la gente mayor que asiste a un centro de día y compararlo con el de la gente que vive sola y no recibe ningún tipo de asistencia profesional; conocer las actividades y servicios que ofrecen y si estos son suficientes. La metodología del estudio ha sido cualitativa i a consistido en la realización de entrevistes en profundidad a personas mayores en el ámbito rural y diversos profesionales del campo de la tercera edad. Gracias a estas se ha podido comprobar que es posible envejecer digna y activamente en un pueblo rural, aunque sería necesario un abanico más amplio de servicios y actividades dirigidas a este colectivo, sobre todo para tratar de paliar la soledad. Además, también se ha podido comprobar cómo el servicio de centro de día de El Morell ofrece los recursos necesarios a sus usuarios aunque sería imprescindible contar con un servicio de psicología.
  Matèria: Persones grans-Atenció domiciliària
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Treball social Social Work Trabajo social
  Departament: Antropologia, Filosofia i Treball Social
  Estudiant: Mercadé Massó, Ariadna
  Curs acadèmic: 2014-2015
  Títol en diferents idiomes: Envellir en el medi rural Aging in rural areas Envejecer en el entorno rural
  Data de la defensa del treball: 2015-05-27
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Gent gran, envelliment actiu, esperança de vida Elderly people, active aging, life expectancy Gente mayor, envejecimiento activo, esperanza de vida
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Envellir en el medi rural
  Director del projecte: Zafra Aparici, Eva
  Ensenyament(s): Treball Social
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Treball social
  Social Work
  Trabajo social
  Persones grans-Atenció domiciliària
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar