Treballs Fi de Grau> Escola Tècnica Superior d'Arquitectura

Diálisis hidrológica. Reconversión de los terrenos baldíos del polígono petroquímico sur de Tarragona como espacios ostensibles regeneradores del recurso hídrico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4531
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4531
 • Autors:

  López Jiménez, María del Carmen
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-03-16
  Resum: Des del punt de vista hidrològic el Camp de Tarragona s'estructura i es gestiona a partir de la gran infraestructura del riu Ebre i els diferents pantans que transcorren al llarg de tot el territori - Foix, Gaià, Riudecanyes, Siurana, Guiamets. - Tots aquests elements estan acompanyats d’una gran estructura hídrica de barrancs i rieres que gestionen tot el territori a partir d'un cicle d'aigua que funciona per gravetat. A partir dels anys seixanta a causa del creixement de les poblacions, la incorporació de la indústria i el sector petroquímic a Tarragona sorgeix més necessitat d'abastament d'aigua, i és quan el 1989 s'incorpora al territori una nova forma d'abastir les poblacions mitjançant un transvasament al riu Ebre. L'àmbit petroquímic de Tarragona, actualment s'abasteix amb aigua del riu Ebre a partir d'una xarxa pròpia per a tot el sector, capaç d'igualar el consum d'aigua d'ús petroquímic amb el consum d'aigua de tota la ciutat de Tarragona. El creixement entre vies del polígon genera buits de terrenys residuals en desús, els quals aïllen i divideixen el polígon. L'estructura del sector petroquímic genera una gran barrera industrial que separa els barris de Ponent de la ciutat de Tarragona i la costa. La reconversió dels terrenys erms del polígon i la posada en valor de les rieres que travessen l'àrea petroquímica són els elements capaços de captar, acumular, emmagatzemar, canalitzar i regenerar aigua per ser reaprofitada per la petroquímica amb la finalitat de reduir el consum del transvasament a l'àmbit petroquímic, a més de ser espais de transformació i grans refugis per a la biodiversitat.  Desde el punto de vista hidrológico el Camp de Tarragona se estructura y gestiona a partir de la gran infraestructura del río Ebro y los diferentes pantanos que transcurren a lo largo de todo el territorio - Foix, Gaià, Riudecanyes, Siurana, Guiamets. - Todos estos elementos se encuentran acompañados de una gran estructura hídrica de barrancos y rieras que gestionan todo el territorio a partir de un ciclo de agua que funciona por gravedad. A partir de los años sesenta debido al crecimiento de las poblaciones, la incorporación de la industria y el sector petroquímico en Tarragona surge más necesidad de abastecimiento de agua, y es cuando en 1989 se incorpora en el territorio una nueva forma de abastecer a las poblaciones mediante un trasvase al río Ebro. El ámbito petroquímico de Tarragona, actualmente se abastece con agua del río Ebro a partir de una red propia para todo el sector, capaz de igualar el consumo de agua de uso petroquímico con el consumo de agua de toda la ciudad de Tarragona. El crecimiento entre vías del polígono genera vacíos de terrenos residuales en desuso, los cuales aíslan y dividen el polígono. La estructura del sector petroquímico genera una gran barrera industrial que separa los barrios de Ponent de la ciudad de Tarragona y de la costa. La reconversión de los terrenos baldíos del polígono y la puesta en valor de las rieras que atraviesan el área petroquímica son los elementos capaces de captar, acumular, almacenar, canalizar y regenerar agua para ser reaprovechada por la petroquímica con la finalidad de reducir el consumo del trasvase en el ámbito petroquímico, además de ser espacios de transformación y grandes refugios para la biodiversidad.
  Matèria: Espais sostenibles
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Arquitectura Architecture Arquitectura
  Departament: Escola Tècnica Superior d'Arquitectura
  Estudiant: López Jiménez, María del Carmen
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Diàlisi hidrològica. Reconversió dels terrenys erms del polígon petroquímic sud de Tarragona com espais ostensibles regeneradors del recurs hídric Hydrological dialysis.
  Data de la defensa del treball: 2021
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: transvasament del riu Ebre, petroquímica, terrenys erms Ebro river transfer, petrochemistry, wilderness land trasvase del río Ebro, petroquímica, terrenos baldíos
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 30
  Títol en la llengua original: Diálisis hidrológica. Reconversión de los terrenos baldíos del polígono petroquímico sur de Tarragona como espacios ostensibles regeneradores del recurso hídrico
  Director del projecte: Cuartero Betriu, Gerard
  Ensenyament(s): Arquitectura
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Arquitectura
  Architecture
  Arquitectura
  Espais sostenibles
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar