Treballs Fi de Grau> Geografia

Propuesta de Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Tarazona (Aragón): diagnóstico y orientaciones generales

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4552
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4552
 • Autors:

  Melero Ramos, Andrea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-05-03
  Resum: Els Plans de Mobilitat Urbana Sostenible són eines que ajuden els municipis a vetllar per un model de mobilitat més respectuosa amb el medi ambient, més integrador socialment i coherent amb el model de ciutat prevista als diferents instruments de planificació urbana vigents. Aquest document se centra en les fases de diagnòstic i les propostes generals dels PMUS. El municipi on se centra aquest treball és Tarazona, a la Comunitat Autònoma d'Aragó, província de Saragossa.
  Matèria: Geografia
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Geografía Geography Geografia
  Departament: Geografia
  Estudiant: Melero Ramos, Andrea
  Curs acadèmic: 2016-2017
  Títol en diferents idiomes: Propuesta de Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Tarazona (Aragón): diagnóstico y orientaciones generales Proposal for a Sustainable Urban Mobility Plan, Tarazona (Aragón): diagnosis and general guidelines Proposta de Pla de Mobilitat Urbana Sostenible, Tarazona (Aragó): diagnosi i orientacions generals
  Data de la defensa del treball: 2017-09-17
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 16
  Títol en la llengua original: Propuesta de Plan de Movilidad Urbana Sostenible, Tarazona (Aragón): diagnóstico y orientaciones generales
  Director del projecte: Aaron Gutiérrez
  Ensenyament(s): Geografia i Ordenació del Territori
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Geografía
  Geography
  Geografia
  Geografia
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar