Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d'alimentació en BT o MT

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4563
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4563
 • Autors:

  Alsina Gavarró, Marc
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-05-20
  Resum: El present treball de final de grau està basat en l'anàlisi de diferents topologies de convertidors AC/DC, concretament en aquells enfocats en la càrrega ràpida de vehicles elèctrics. S’han analitzat diversos casos, entre els quals es pot destacar l’alimentació en xarxa de baixa o mitja tensió, o diferents configuracions en funció de si es vol treballar amb un bus de continua o d’alterna. Finalment s’ha dissenyat una possible línia que alimenta 4 punts de càrrega en una via pública molt transitada, com és l’autopista AP-7.
  Matèria: Enginyeria Elèctrica
  Idioma: cat
  Codirector del treball: González Molina, Francisco
  Àrees temàtiques: Ingeniería Eléctrica Electrical Engineering Enginyeria Elèctrica
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Alsina Gavarró, Marc
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Análisis de topologias de convertidores AC/DC, para estaciones de carga rápida de vehículos eléctricos i según red de alimentación en BT o MT Analysis of AC/DC converters topologies, for fast charging stations of electric vehicles and according to LV or MV power supply network Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d'alimentació en BT o MT
  Data de la defensa del treball: 2021-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vehículo eléctrico, Carga rápida, Convertidores AC/DC Electric vehicle, Fast charge, AC/DC Converters Vehicle elèctric, Càrrega ràpida, Convertidors AC/DC
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Anàlisi de topologies de convertidors AC/DC, per estacions de càrrega ràpida de vehicles elèctrics i segons xarxa d'alimentació en BT o MT
  Director del projecte: Barrado Rodrigo, Jose Antonio
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería Eléctrica
  Electrical Engineering
  Enginyeria Elèctrica
  Enginyeria Elèctrica
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar