Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Evolució, comparativa i impacte en els preus del Brent durant les crisis 2008 i COVID-19

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4567
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4567
 • Autors:

  Gornals Cuenca, Marina
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-05-31
  Resum: En el present Treball de Final de Grau es presenta una anàlisi comparativa de l’evolució i impacte de les darreres crisis mundials, la crisi financera del 2008 i de la COVID-19, sobre el preu del petroli cru Brent. El procés que s’ha seguit ha estat analitzar els factors que influeixen en el preu del petroli, l’origen, l’evolució dels preus del cru, de certs actius financers i l’impacte macroeconòmic sobre les principals potències mundials de les dues crisis. Una vegada s’ha obtingut la informació determinada s’ha procedit a realitzar una comparativa entre ambdues amb l’objectiu de cercar les semblances i diferències que presenten.
  Matèria: Preu del petroli
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Gornals Cuenca, Marina
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Evolución, comparativa e impacto en los precios del Brent durante las crisis 2008 y COVID-19 Evolution, comparison and impact on Brent prices during the 2008 and Covidien-19 crises
  Data de la defensa del treball: 2021-07-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Brent, evolución, demanda Brent, evolution, demand Brent, evolució, demanda
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Evolució, comparativa i impacte en els preus del Brent durant les crisis 2008 i COVID-19
  Director del projecte: Español Balagué, Jordi
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Preu del petroli
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar