Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4676
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4676
 • Autors:

  Alegret Ciuraneta, Joan
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-06-23
  Resum: De manera general, la instal·lació del present Projecte compta amb els següents elements: • Un generador fotovoltaic, encarregat de captar i de convertir la radiació solar en corrent elèctric. • Dos inversors, capaços d'adaptar el corrent continu produït pel generador fotovoltaic a les característiques elèctriques de la càrrega a alimentar (en aquest cas es tracta de convertir el corrent continu produït en corrent altern, de manera prèvia a l'abocament d'aquesta). • Un transformador que eleva la tensió que surt de l'inversor per a la seva posterior injecció en la xarxa de mitjana tensió. Quant al generador fotovoltaic, aquesta part de la instal·lació es compon dels següents elements: • Panells fotovoltaics: contenen les cèl·lules on es duu a terme l'efecte fotovoltaic pel qual l'energia incident dels fotons de la radiació solar es converteix en un flux d'electrons. • Estructures suport: elements encarregats de sostenir als panells, així com de conferir-los una inclinació adequada. • Interconnexions dels panells: tots aquelles parts necessàries perquè el corrent circuli des del panell fotovoltaic fins a l'inversor (conductors, caixes de derivació, etc.)
  Matèria: Enginyeria Industrial
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria Industrial
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Alegret Ciuraneta, Joan
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret
  Data de la defensa del treball: 2021-11-18
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: solar,planta,fotovoltaica solar,planta,photovoltaics solar,planta,fotovoltaica
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Disseny d'una planta solar fotovoltaica de 250 kW en el nucli rural al municipi d'Almatret
  Director del projecte: Rodrigo Barrado, José Antonio
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria Industrial
  Enginyeria Industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar