Treballs Fi de Grau> Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica

Diseño del suministro de energía eléctrica para un camping aislado de la red

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4688
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4688
 • Autors:

  Robles Garcia, Kevin
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-06-27
  Resum: Aquest projecte de final de grau té com a finalitat aïllar un càmping de la xarxa de distribució elèctrica mitjançant la utilització d'energies renovables, solar i eòlica, dotant-lo d'autosuficiència. Per dur a terme aquest projecte, s'ha realitzat un estudi de viabilitat presentant diverses hipòtesis de diferents combinacions de generadors d‟energia elèctrica. Es realitza el dimensionament dels generadors d'energia elèctrica mitjançant energies renovables, inversors, acumuladors, equips auxiliars d'emergència, cablejat, canalitzacions i equips de protecció. Un cop estudiades les hipòtesis, se n'ha escollit la més completa i adequada per procedir amb l'aïllament de la xarxa del càmping. Este proyecto de final de grado tiene como finalidad aislar un camping de la red de distribución eléctrica mediante la utilización energías renovables, solar y eólica, dotándolo de autosuficiencia. Para llevar a cabo este proyecto, se ha realizado un estudio de viabilidad presentando varias hipótesis de distintas combinaciones de generadores de energía eléctrica. Se realiza el dimensionamiento de los generadores de energía eléctrica mediante energías renovables, los inversores, los acumuladores, los equipos auxiliares de emergencia, el cableado, las canalizaciones y los equipos de protección. Una vez estudiadas las hipótesis, se ha escogido la más completa y adecuada para proceder con el aislamiento de la red del camping.
  Matèria: Enginyeria Industrial
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ingeniería Industrial Industrial Engineering Enginyeria Industrial
  Departament: Enginyeria Electrònica, Elèctrica i Automàtica
  Estudiant: Robles Garcia, Kevin
  Curs acadèmic: 2020-2021
  Títol en diferents idiomes: Diseño del suministro de energía eléctrica para un camping aislado de la red Design of the electrical power supply for a campsite isolated from the grid Disseny del suministrament d'energia eléctrica per a un càmping aïllat de la xarxa
  Data de la defensa del treball: 2021-09-16
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Panel fotovoltaico, aerogenerador, inversor Solar panel, wind turbine, inverter Panell fotovoltaic, aerogenerador, inversor
  Confidencialitat: No
  Títol en la llengua original: Diseño del suministro de energía eléctrica para un camping aislado de la red
  Director del projecte: González Molina, Francisco
  Ensenyament(s): Enginyeria Elèctrica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ingeniería Industrial
  Industrial Engineering
  Enginyeria Industrial
  Enginyeria Industrial
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar