Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Efecte de la suplementació amb probiòtics aïllats o combinats sobre els marcadors glucèmics en adults amb diabetis mellitus tipus 2: una revisió sistemàtica

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4754
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4754
 • Autors:

  Sánchez Rovira, Albert
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-05
  Resum: S’ha evidenciat un efecte favorable de la suplementació amb probiòtics en pacients amb diabetis mellitus tipus 2 (DM2). Aquesta revisió sistemàtica avalua l’efecte de la suplementació amb probiòtics sobre diferents marcadors glucèmics en adults amb DM2. Es van incloure assajos clínics aleatoritzats i controlats, realitzats amb adults amb DM2 amb tractament antidiabètic o sense. Els probiòtics, van millorar els paràmetres glucèmics, disminuint els nivells de glucosa plasmàtica en dejú, d’índex HOMA-IR, d’HbA1c i de la insulina plasmàtica en dejú. Aquests resultats indiquen que la suplementació amb probiòtics encapsulats/pols pot ser un adjuvant terapèutic efectiu en el control dels marcadors glucèmics.
  Matèria: Diabetis
  Idioma: cat
  Codirector del treball: Calderón Pérez, Lorena
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Sánchez Rovira, Albert
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Efecto de la suplementación con probióticos aislados o combinados sobre los marcadores glucémicos en adultos con diabetes mellitus tipo 2: una revisión sistemática Effect of supplementation with isolated or combined probiotics on glycaemic markers in adults with type 2 diabetes mellitus: a systematic review Efecte de la suplementació amb probiòtics aïllats o combinats sobre els marcadors glucèmics en adults amb diabetis mellitus tipus 2: una revisió sistemàtica
  Data de la defensa del treball: 2022-06-07
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Diabetes mellitus tipo 2, probióticos, glucosa Type 2 diabetes mellitus, probiotics, glucose Diabetis mellitus tipus 2, probiòtics, glucosa
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 9
  Títol en la llengua original: Efecte de la suplementació amb probiòtics aïllats o combinats sobre els marcadors glucèmics en adults amb diabetis mellitus tipus 2: una revisió sistemàtica
  Director del projecte: Pedret Figuerola, Anna
  Ensenyament(s): Nutrició Humana i Dietètica
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Diabetis
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar