Treballs Fi de Grau> Economia

Rent-to-own markets analysis from a strategic perspective

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4835
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4835
 • Autors:

  Shevchuk, Dariya
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-08
  Resum: In the last few years, an important shift has been produced in the luxury consumption behavior. The customer has modified its buying patterns and is becoming more open to sustainable consumption alternatives. Therefore, the new shape of the consumers priorities, is prompting the luxury fashion market to change its sales strategy. By using a stylized model from the literature, this research aims to study the impact of the rent-to-own strategy on the luxury fashion firm’s profits maximization, and consequently, its contract preferences. We applied a sequential game to three different rental contracts: wholesale contract, agent contract, and acquisition contract. Our findings prove two main points. A luxury brand firm will not be interested in letting a rental market arise with the agency contract. The brand will choose to only serve the traditional market. We also prove that giving a second chance to buy the product has a positive effect on both the wholesale and acquisition contract firm’s profit. The analysis shows that the decision choice over contracts between selecting one contract that the other, mainly depends on the consumers’ valuation level. When the market highly values the item, the firm will be interested in owning a platform or choosing a wholesale contract, and consequently, offer a rental and rental and purchase option. Nevertheless, if the costumer lowly values the item, the firm will choose to not enter to the rental market. If the company is capable of efficiently own a rental platform, the acquisition contract will show a positive outperforming opportunity for the firm. The luxury brand, instead of losing the segment of consumers that are starting to be environmentally and sustainably conscious, will attract these consumers by offering a rental service. En els darrers anys s'ha produït un canvi important en el comportament del consum de luxe. El client ha modificat els seus patrons de compra i s'obre cada cop més a alternatives de consum sostenibles. Per tant, les noves prioritats dels consumidors està impulsant el mercat de la moda de luxe a canviar la seva estratègia de vendes. Mitjançant un model estilitzat de la literatura, aquesta investigació pretén estudiar l'impacte de l'estratègia de lloguer amb propietat en la maximització dels beneficis de l'empresa de moda de luxe i, en conseqüència, les seves preferències contractuals. Hem aplicat un joc seqüencial a tres contractes de lloguer diferents: contracte a l'engròs, contracte d'agent i contracte d'adquisició. Les nostres troballes demostren dos punts principals. Una empresa de marca de luxe no estarà interessada a deixar sorgir un mercat de lloguer amb el contracte d'agència. La marca optarà per servir només el mercat tradicional. També demostrem que donar una segona oportunitat per comprar el producte té un efecte positiu tant en els beneficis de l'empresa de contracte a l'engròs com d'adquisició. L'anàlisi mostra que l'elecció de decisió sobre els contractes entre seleccionar un contracte i l'altre depèn principalment del nivell de valoració dels consumidors. Quan el mercat valora molt l'article, l'empresa estarà interessada en posseir una plataforma o escollir un contracte a l'engròs i, en conseqüència, oferir una opció de lloguer i lloguer i compra. No obstant això, si el client valora poc l'article, l'empresa optarà per no entrar al mercat de lloguer. Si l'empresa és capaç de posseir una plataforma de lloguer de manera eficient, el contracte d'adquisició mostrarà una oportunitat positiva de rendiment superior per a l'empresa. La marca de luxe, en comptes de perdre el segment de consumidors que comencen a ser conscients del medi ambient i de la sostenibilitat, atraurà aquests consumidors oferint un servei de lloguer. 
  Matèria: Pla d'empresa
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Shevchuk, Dariya
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Anàlisi dels mercats de lloguer amb opció de compra des d'una perspectiva estratègica Análisis de los mercados de alquiler con opción de compra desde una perspectiva estratégica
  Data de la defensa del treball: 2022
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Companyia de luxe, estratègia de lloguer amb opció de compra, maximització de beneficis Fashion luxury firm, rent-to-own strategy, profits maximization Empresa de lujo, estrategia de alquiler con opción de compra, maximización de beneficios
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Rent-to-own markets analysis from a strategic perspective
  Director del projecte: Quesada Arana, Antonio
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Pla d'empresa
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar