Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Posibles evidencias de burbuja en el S&P 500

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4838
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4838
 • Autors:

  Oyonate Segovia, Juan Antonio
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-08
  Resum: Este trabajo de fin de grado examina diversos indicadores de burbuja, previamente identificados como tal por la literatura financiera, con el objetivo de encontrar evidencias de la existencia de una burbuja en el índice bursátil norteamericano Standard & Poor’s 500 a finales de 2021. Los resultados del estudio sugieren que en mayor o menor medida los nueve indicadores analizados presentan signos de burbuja. Dadas las evidencias encontradas, de existir una burbuja en el índice, la dimensión de esta podría ser superior a las anteriores considerando el grado de sobreendeudamiento de los agentes y el elevado nivel de los indicadores en comparación con burbujas pasadas. Aquest treball de fi de grau examina diversos indicadors de bombolla, identificats prèviament com a tal per la literatura financera, amb l'objectiu de trobar evidències de l'existència d'una bombolla a l'índex borsari nord-americà Standard & Poor's 500 a finals del 2021. Els resultats de l'estudi suggereixen que en major o menor mesura els nou indicadors analitzats presenten signes de bombolla. Ateses les evidències trobades, si hi ha una bombolla a l'índex, la dimensió d'aquesta podria ser superior a les anteriors considerant el grau de sobreendeutament dels agents i l'elevat nivell dels indicadors en comparació de les bombolles passades. 
  Matèria: Borsa de valors
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Oyonate Segovia, Juan Antonio
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Possibles evidències de bombolla en el S&P 500 Possible evidence of a bubble in the S&P 500
  Data de la defensa del treball: 2022-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Bombolla borsària, S&P 500, mercat de valors Stock market bubble, S&P 500, equity market Burbuja bursátil, S&P 500, mercado de valores
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Posibles evidencias de burbuja en el S&P 500
  Director del projecte: Sardà Garcia, Susana
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Borsa de valors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar