Treballs Fi de Grau> Economia

Inserció laboral dels joves graduats universitaris catalans

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4840
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4840
 • Autors:

  Fernandez Moya, Oscar
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-08
  Resum: El desenvolupament de l’educació superior els darrers anys ha fet que la inserció laboral dels graduats universitaris a Catalunya sigui molt interessant d’analitzar. És per això que la nostra investigació consisteix a fer una anàlisi dels joves que s'acaben de graduar i volen accedir al mercat laboral, i analitzar quines són les variables amb més o menys rellevància per entrar al món laboral. Actualment, el mercat espanyol presenta una gran quantitat de graduats universitaris i, en molts casos aquests individus estan considerants com a sobrequalificats, ja que les tasques desenvolupades no s’ajusten amb el seu nivell d’estudis. També, cada cop és més important les habilitats per al mercat de treball com són les soft skills, on moltes empreses donen més importància a aquestes que a la pròpia formació. Aquest estudi realitzat està basat en les dades de l'Agència sobre la Qualitat del sistema Universitari de Catalunya, on ens hem centrat concretament en l’Índex de Qualitat Ocupacional. Amb aquest índex hem analitzat el nivell de qualitat ocupacional que han aconseguit els graduats universitaris seguits d’una sèrie de variables, on podem veure quines són les que tenen més importància alhora d’aconseguir una bona feina i, per tant, tenir una millor inserció.
  Matèria: Mercat de treball
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Fernandez Moya, Oscar
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Inserción laboral de los jovenes graduados universitarios catalanes Labor insertion of young catalan university graduates
  Data de la defensa del treball: 2022-06-28
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Inserción laboral, Índice de Calidad Ocupacional, jóvenes graduados Labour market insertion, Occupational Quality Index, Young graduates Inserció laboral, Índex de Qualitat Ocupacional, Joves graduats
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Inserció laboral dels joves graduats universitaris catalans
  Director del projecte: Mañé Vernet, Ferran
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Mercat de treball
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar