Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Contrast dels efectes gener i dilluns en l’IBEX-35. Estudi del període 2020-2022

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4867
 • Autors:

  Prats Molas, Núria
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-12
  Resum: El present treball de final de grau té la intenció d'estudiar dues anomalies temporals concretes de mercat. També pretén comprovar a partir d'una anàlisi estadística si es produeixen o no en el mercat espanyol, concretament, en l'IBEX-35. Aquest índex de renda variable és considerat la referència de la situació econòmica espanyola. L'efecte dilluns i l'efecte gener han sigut estudiats nombroses vegades al llarg dels anys. Fields va ser el primer el 1931. Però va ser especialment en els anys vuitanta i noranta, quan augmentà l'interès per aquestes anomalies i comportaments fora del que es considerava un mercat eficient. A mesura que s'han anat duent a terme estudis, cada vegada s'han anat qüestionant més l'existència d'aquests fenòmens. Tot i això, no són gaires els estudis empírics que no en corroboren l’existència. La majoria dels estudis, tant els que defensen l'existència com el que diuen que aquests aspectes no estan presents, estan fets als Estats Units. Hi ha poc material de què passa en el mercat espanyol. Tot i això, en els darrers anys han anat apareixent alguns estudis. Molts dels treballs si que observen aquest tipus de rendiments anòmals. Aquest treball està estructurat amb un marc teòric i una part pràctica. En la primera, s'informa del que és un índex borsari, l'efecte dilluns i l'efecte gener. En la segona part, la pràctica, s'inclou una anàlisi estadística realitzada amb un full de càlcul que demostra si existeixen o no aquests efectes. Finalment, es troben les conclusions, que resumeixen tot el procediment i els resultats.
  Matèria: Borsa de valors
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Prats Molas, Núria
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Contraste de los efectos enero y lunes en el IBEX-35. Estudio del período 2020-2022 Contrast of the january and monday effects on the IBEX-35. Study of the period 2020-2022
  Data de la defensa del treball: 2022
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: efecto lunes, efecto enero, rentabilidad Monday effect, January effect, rentability efecte dilluns, efecte gener, rendibilitat
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Contrast dels efectes gener i dilluns en l’IBEX-35. Estudi del període 2020-2022
  Director del projecte: De Andrés Sànchez, Jorge
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Borsa de valors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar