Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Cirugía pancreática mínimamente invasiva vs abierta: análisis comparativo retrospectivo de los resultados a corto plazo

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4929
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4929
 • Autors:

  Piñeiro Ramirez, Blanca
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-19
  Resum: La duodenopancreatectomía mínimamente invasiva ha cobrado importancia en los últimos años. El objetivo es estudiar si la aparición de esta nueva técnica proporciona resultados mejores sobre la aparición de complicaciones postoperatorias y la mortalidad en comparación con la técnica abierta convencional. La duodenopancreatectomia mínimament invasiva ha adquirit importància en els darrers anys. L'objectiu és estudiar si l'aparició d'aquesta nova tècnica proporciona millors resultats sobre l'aparició de complicacions postoperatòries i la mortalitat en comparació amb la tècnica oberta convencional.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Codirector del treball: Memba Ikuga, Roberto
  Àrees temàtiques: Ciències de la salut Health sciences Ciencias de la salud
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Piñeiro Ramirez, Blanca
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Cirurgia pancreàtica mínimament invasiva vs oberta: anàlisi comparativa retrospectiva dels resultats a curt termini Minimally invasive vs open pancreatic surgery: retrospective comparative analysis of short-term results Cirugía pancreática mínimamente invasiva vs abierta: análisis comparativo retrospectivo de los resultados a corto plazo
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: DPC, complicacions, mortalitat DPC, complications, mortality DPC, complicaciones , mortalidad
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Cirugía pancreática mínimamente invasiva vs abierta: análisis comparativo retrospectivo de los resultados a corto plazo
  Director del projecte: Jorba Martin, Rosa Maria
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciències de la salut
  Health sciences
  Ciencias de la salud
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar