Treballs Fi de Grau> Economia

La dinàmica dels mercats de capital al segle XVIII

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4938
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4938
 • Autors:

  Nadal Carro, Marta
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: Com d’integrats estaven els mercats de capital a finals del s.XVIII? Va haver algun succés que representés un punt d’inflexió? Fins a quin punt estaven correlacionats els diferents actius? Totes aquestes qüestions són resoltes al llarg d’aquest estudi centrat en l’evolució i la interacció de les accions del Bank of England, l’East India Company i els bons d’anualitats Consols. Gràcies a les dades extretes del diari bisetmanal Course of Exchange de Londres d’entre el 1760-1783, hem pogut fer un recorregut tan històric com empíric per les dinàmiques dels mercats de capital anglesos. A través d’una primera observació de la representació gràfica de les tres variables i trobar una caiguda en els seus preus molt similar al voltant del 1777, hem pogut determinar l’impacte de la Guerra d’Independència dels EUA en el mercat de capitals. Per a fer-ho, ens hem recolzat en tres models vectorials autoregressius amb els que mesurar l’efecte contagi i la influència dels preus anteriors en el valor present de cada actiu. També hem tingut en compte la matriu de variància-covariància resultant i les respectives correlacions obtingudes. Aquests tres models analitzen els resultats utilitzant la mostra completa i la mostra dividida abans i després de la caiguda de preus durant la guerra. Definitivament la pèrdua de les colònies estatunidenques va portar a un augment significatiu en la correlació dels tres pilars de l’economia britànica de finals del s.XVIII. Aquests, qui abans d’aquest esdeveniment històric ja es van haver de recolzar entre ells degut a altres situacions d’inestabilitat, a partir de llavors ho faran més que mai. Gràcies a aquest estudi, podrem visualitzar tot el recorregut i comprendre la situació durant els inicis de la Revolució Industrial i la imminent Revolució Francesa.
  Matèria: Mercats financers
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Nadal Carro, Marta
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La dinámica de los mercados de capital en el siglo XVIII The dynamics of capital markets in the 18th century
  Data de la defensa del treball: 2022-06
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: mercados de capital, correlación s.XVIII, análisis multivariante capital markets, 18th century correlation, multivariate analysis mercats de capital, correlació s.XVIII, anàlisi multivariant
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: La dinàmica dels mercats de capital al segle XVIII
  Director del projecte: Aslanidis, Nektarios
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Mercats financers
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar