Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Exploración del punto de venta desde el marketing sensorial. El caso de Lush Cosmetics en Barcelona.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4946
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4946
 • Autors:

  Mora Orellana, Nerea
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: Este trabajo expone qué es el marketing sensorial y las técnicas que siguen las empresas para posicionarse en la mente del consumidor a través de los sentidos. Además, se explica la importancia de la experiencia en tienda, llamada marketing experiencial. Se exponen tres casos representativos que reflejan estas estrategias utilizadas en la vida real y su éxito. A través del análisis de documentos y de la observación no participante en las tiendas, se aplican estos conceptos a la empresa Lush Cosmetics, específicamente en las tiendas situadas en la ciudad de Barcelona. Lush Cosmetics se fundó en 1995 y actualmente cuenta con alrededor de 800 tiendas en más de 49 países. Es una compañía de cosmética que comercializa productos naturales y tiene fuertes valores éticos como, por ejemplo, no tener ningún impacto negativo en el medio ambiente y respetar los derechos humanos. En las tiendas de esta empresa se utiliza el marketing sensorial. Encontramos fuertes estímulos que crean una experiencia de marca para los clientes única y memorable. En este trabajo se observa las cuatro tiendas ubicadas en la ciudad de Barcelona y se investiga qué elementos del marketing sensorial utilizan, de qué manera y los resultados. Aquest treball exposa què és el màrqueting sensorial i les tècniques que segueixen les empreses per posicionar-se a la ment del consumidor a través dels sentits. A més, s'explica la importància de l'experiència a la botiga, anomenada màrqueting experiencial. S'exposen tres casos representatius que reflecteixen aquestes estratègies utilitzades a la vida real i el seu èxit. A través de l'anàlisi de documents i de l'observació no participant a les botigues, aquests conceptes s'apliquen a l'empresa Lush Cosmetics, específicament a les botigues situades a la ciutat de Barcelona. Lush Cosmetics es va fundar el 1995 i actualment compta amb al voltant de 800 botigues a més de 49 països. És una companyia de cosmètica que comercialitza productes naturals i té forts valors ètics com, per exemple, no tenir cap impacte negatiu al medi ambient i respectar els drets humans. A les botigues d'aquesta empresa es fa servir el màrqueting sensorial. Trobem forts estímuls que creen una experiència de marca per als clients única i memorable. En aquest treball s'observa les quatre botigues ubicades a la ciutat de Barcelona i investiga quins elements del màrqueting sensorial utilitzen, de quina manera i els resultats. 
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Mora Orellana, Nerea
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Exploració del punt de venda des del màrqueting sensorial. El cas de Lush Cosmetics a Barcelona. Sale point exploration from sensory marketing. The case of Lush Cosmetics in Barcelona.
  Data de la defensa del treball: 2022-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Màrqueting sensorial, experiència, marca Sensory marketing, experience, brand Marketing sensorial, experiencia, marca
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Exploración del punto de venta desde el marketing sensorial. El caso de Lush Cosmetics en Barcelona.
  Director del projecte: Sánchez Vergara, José Ignacio
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar