Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Plan de Marketing para el club de pádel "La Trampa" de La Selva del Camp

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4951
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4951
 • Autors:

  Arespacochaga Lara, Paula de
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: Aquest projecte s'ha elaborat per tal de fer una proposta de màrqueting per al club de pàdel La Trampa de la localitat de La Selva del Camp. Els objectius d'aquest pla han estat crear tres equips de competició per al club La Trampa, crear una pàgina d'Instagram per tal de tenir més presència a les xarxes socials, introduir l'empresa a la plataforma de reserves digital de Playtomic i a llarg termini sostre les tres pistes outdoor. Durant la feina s'ha fet una anàlisi de l'entorn i del sector del pàdel fent ús d’un PESTEL. També s'ha fet una anàlisi de la competència, determinada a partir de la informació obtinguda des de l'entrevista en profunditat amb el propietari i director esportiu de La Trampa i de l'enquesta de satisfacció que es va fer als clients de La Trampa. D'altra banda, també es va dissenyar un DAFO del qual se n'ha realitzat un diagnòstic de la situació, el qual ha servit per establir els objectius que s'han esmentat anteriorment. Aquests objectius es pretenen aconseguir mitjançant la implementació d'una sèrie d'estratègies i els plans d'acció respectius. Amb ells, s'ha aspirat a millorar en els diferents elements del màrqueting mix, sobretot en el de product (servei en el nostre cas), promotion i placement.  Este proyecto se ha elaborado con el fin de realizar una propuesta de marketing para el club de pádel La Trampa de la localidad de La Selva del Camp. Los objetivos de este plan han sido crear tres equipos de competición para el club La Trampa, crear una página de Instagram con el fin de tener una mayor presencia en las redes sociales, introducir la empresa en la plataforma de reservas digital de Playtomic y a largo plazo techar las tres pistas outdoor. Durante el trabajo se ha hecho un análisis del entorno y del sector del pádel mediante un PESTEL. También se ha efectuado un análisis de la competencia, determinada a partir de la información obtenida des de la entrevista en profundidad con el propietario y director deportivo de La Trampa y de la encuesta de satisfacción que se realizó a los clientes de La Trampa. Por otro lado, también se diseñó un DAFO del cual se ha realizado un diagnóstico de la situación, el cual ha servido para establecer los objetivos que se han mencionado anteriormente. Estos objetivos se pretenden conseguir mediante la implementación de una serie de estrategias y sus respectivos planes de acción. Con ellos, se ha aspirado a mejorar en los diferentes elementos del marketing mix, sobre todo en el de product (servicio en nuestro caso), promotion, y placement.
  Matèria: Màrqueting
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Arespacochaga Lara, Paula de
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Marketing plan for the padel club "La Trampa"of La Selva del Camp Pla de Màrquetin per al club de pàdel "La Trampa" de La Selva del Camp
  Data de la defensa del treball: 2022
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Marketing Mix/4P, Plan de marketing, Pádel Marketing Mix/4P, Marketing plan, Padel Marketing Mix/4P, Pla de marketing, Pàdel
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Pan de Marketing para el club de pádel "La Trampa" de La Selva del Camp
  Director del projecte: Arnavat Carballido, Xavier
  Ensenyament(s): Administració i Direcció d'Empreses
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Màrqueting
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar