Treballs Fi de Grau> Medicina i Cirurgia

Inhibidores de ciclinas: abemaciclib y ribociclib, en el tratamiento de cáncer de mama metastásico en mujeres postmenopáusicas.

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4954
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4954
 • Autors:

  Fernández Villoldo, Sara
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: En esta revisión bibliográfica se analizan los estudios , los cuales demuestran que los inhibidores de ciclinas CDK4/6 ribociclib y abemaciclib aumentan la supervivencia libre de progresión de enfermedad en pacientes postmenopáusicas con cáncer de mama metastásico HER 2-, RH+ . Por otro lado, también se comparan las diferentes características de estos, como su mecanismo molecular, sus efectos adversos o su eficacia. En aquesta revisió bibliogràfica s'analitzen els estudis, els quals demostren que els inhibidors de ciclines CDK4/6 ribociclib i abemaciclib augmenten la supervivència lliure de progressió de malaltia en pacients postmenopàusiques amb càncer de mama metastàtic HER 2-, RH+. D'altra banda, també se'n comparen les diferents característiques, com el mecanisme molecular, els efectes adversos o l'eficàcia.
  Matèria: Medicina
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Ciencias de la salud Health sciences Ciències de la salut
  Departament: Medicina i Cirurgia
  Estudiant: Fernández Villoldo, Sara
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Inhibidores de ciclinas: abemaciclib y ribociclib, en el tratamiento de cáncer de mama metastásico en mujeres postmenopáusicas. Cyclin inhibitors: abemaciclib and ribociclib, in the treatment of metastatic breast cancer in postmenopausal women. Inhibidors de ciclines: abemaciclib i ribociclib al tractament de càncer de mama metastàsicas en dones postmenopàusiques
  Data de la defensa del treball: 2022-06-15
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: postmenopásicas, HER2- RH+, cáncer de mama posmenopausal, HER2- RH+, breast cancer postmenopàsiques, HER2- RH+, càncer de mama
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Inhibidores de ciclinas: abemaciclib y ribociclib, en el tratamiento de cáncer de mama metastásico en mujeres postmenopáusicas.
  Director del projecte: Gumà Padró, Josep
  Ensenyament(s): Medicina
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Ciencias de la salud
  Health sciences
  Ciències de la salut
  Medicina
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar