Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Estudio de inversión: Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4961
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4961
 • Autors:

  Carpintero Pleguezuelos, Raquel
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: La existencia de varios análisis para invertir en bolsa puede ser de gran ayuda para las decisiones de los inversores, aunque se ahorrarían tiempo y dinero si conocieran cual de estos análisis es más eficiente y ofrece mejores resultados. Este trabajo busca poner a prueba el análisis fundamental y el análisis técnico en las empresas de dos sectores completamente diferentes del IBEX-35, el sector farmacéutico y el sector bancario, con el objetivo de descubrir cual es el más eficiente y a su vez, el más útil para elegir las empresas idóneas y los momentos exactos en los que comprar y vender para conseguir la mayor rentabilidad posible. L'existència de diverses anàlisis per invertir en borsa pot ser de gran ajuda per a les decisions dels inversors, encara que s'estalviarien temps i diners si coneguessin quina d'aquestes anàlisis és més eficient i ofereix millors resultats. Aquest treball cerca posar a prova l'anàlisi fonamental i l'anàlisi tècnica a les empreses de dos sectors completament diferents de l'IBEX-35, el sector farmacèutic i el sector bancari, amb l'objectiu de descobrir quin és el més eficient i alhora el més útil per triar les empreses idònies i els moments exactes en els què comprar i vendre per aconseguir la major rendibilitat possible. 
  Matèria: Borsa de valors
  Idioma: spa
  Àrees temàtiques: Economia i empresa Economic and business sciences Economía y empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Carpintero Pleguezuelos, Raquel
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Estudi d’inversió: Anàlisis Fonamental vs. Anàlisis Tècnica Investment study: Fundamental Analysis and Technical Analysis
  Data de la defensa del treball: 2022-06-01
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Inversió, Anàlisi Fonamental, Anàlisi Tècnica. Investment, Fundamental Analysis, Technical Analysis. Inversión, Análisis Fundamental, Análisis Técnico.
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Estudio de inversión: Análisis Fundamental vs. Análisis Técnico
  Director del projecte: Li, Xiaoni
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economia i empresa
  Economic and business sciences
  Economía y empresa
  Borsa de valors
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar