Treballs Fi de Grau> Gestió d'Empreses

Afectació de la Covid-19 en els comptes anuals en les empreses Vermuts Miró i Bodegas Yzaguirre

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4962
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4962
 • Autors:

  Espinosa Alegret, Roger
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-20
  Resum: Aquest Treball de Fi de Grau es centra en dues empreses que es dediquen al sector vinícola, ubicades al camp de Tarragona, Vermuts Miró i Bodegas Yzaguirre. Aquestes són dues empreses històriques, referents i líders del sector en la producció del vermut en l’àmbit munidal. En aquest treball es busca analitzar i comparar els comptes anuals de les dues empreses per així, saber com els ha afectat la pandèmia i la posterior crisi de la Covid-19, en els resultats dels últims quatre anys, del 2017 al 2020. Per realitzar el treball i aconseguir l’objectiu s'ha realitzat un estudi, el qual se centra en una anàlisi externa del sector vinícola. Posteriorment, a partir de la contextualització de les empreses s’han pogut elaborar dos DAFO’s, els quals s’han comparat per observar en què es diferencien les dues empreses. Finalment, s'ha dut a terme una anàlisi dels estats financers de cada una d’elles que juntament amb el càlcul de les ràtios s’han pogut analitzar i comparar de quina manera van sobreviure i afrontar la pandèmia causada per la Covid-19. Finalment, després d’estudiar els estats financers, s’ha realitzat una comparació de les dues companyies on s’ha pogut extreure diferents conclusions. En resum s’ha identificat que les afectacions de la Covid-19 han tingut efectes diferents en les dues empreses, on Vermuts Miró es troba en una situació més delicada davant l’empresa Bodegas Yzaguirre, que té uns resultats positius i no perilla la seva continuïtat.
  Matèria: Empreses--Finances
  Idioma: cat
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Gestió d'Empreses
  Estudiant: Espinosa Alegret, Roger
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: Afectación de la Covid-19 en las cuentas anuales en las empresas Vermuts Miró y Bodegas Yzaguirre Impact of Covid-19 on the annual accounts of the companies Vermuts Miró and Bodegas Yzaguirre
  Data de la defensa del treball: 2022-06-30
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Vermut, Covid-19, comparación Vermouth, Covid-19, comparasion Vermut, Covid-19, comparació
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: Afectació de la Covid-19 en els comptes anuals en les empreses Vermuts Miró i Bodegas Yzaguirre
  Director del projecte: Vidal Blasco, Maria Arantzazu
  Ensenyament(s): Finances i Comptabilitat
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Empreses--Finances
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar