Treballs Fi de Grau> Economia

The relationship between economic growth and carbon dioxide emissions

 • Dades identificatives

  Identificador: TFG:4969
  Handle: http://hdl.handle.net/20.500.11797/TFG4969
 • Autors:

  Jyborn, Jenny Rebecca
 • Altres:

  Data d'alta al repositori: 2022-07-21
  Resum: This thesis will focus on the relationship between Gross Domestic Product and carbon dioxide emissions. There will be an analysis if the Environmental Kuznet Curve hypothesis created by Simon Kuznets (1955) holds for six different countries. The hypothesis tells us that when a country's Gross Domestic Product increases, the carbon dioxide emissions increase too. Eventually the pollution will reach a turning point and the environment will slowly start to recover. Moreover, this study has been carried out by doing a time series analysis and an estimation of each country’s turning point where the carbon dioxide emissions will start to decrease while the Gross Domestic Product continues to increase. The countries examined are four developed countries Sweden, Denmark, the United Kingdom and France, and two developing countries India and Mexico. The data for the countries has been collected depending on availability and it varies between 119 to 194 observations. Our findings illustrate that the Environmental Kuznet Curve hypothesis holds for each of our selected countries, but the illustrations show a vague turning point for India and Mexico. To fight climate change, policymakers and the corporate world are the most responsible for decreasing the environmental footprint. Aquesta tesi se centrarà en la relació entre el Producte Interior Brut i les emissions de diòxid de carboni. Hi haurà una anàlisi si la hipòtesi de la corba de Kuznet ambiental creada per Simon Kuznets (1955) és vàlida per a sis països diferents. La hipòtesi ens diu que quan augmenta el Producte Interior Brut d'un país, també augmenten les emissions de diòxid de carboni. Finalment, la contaminació arribarà a un punt d'inflexió i l'entorn començarà a recuperar-se a poc a poc. A més, aquest estudi s'ha realitzat fent una anàlisi de sèries temporals i una estimació del punt d'inflexió de cada país on les emissions de diòxid de carboni començaran a disminuir mentre el Producte Interior Brut continua augmentant. Els països examinats són quatre països desenvolupats, Suècia, Dinamarca, el Regne Unit i França, i dos països en desenvolupament, l'Índia i Mèxic. Les dades dels països s'han recollit en funció de la disponibilitat i varien entre 119 i 194 observacions. Les nostres troballes il·lustren que la hipòtesi de la corba de Kuznet ambiental és vàlida per a cadascun dels nostres països seleccionats, però les il·lustracions mostren un punt d'inflexió vague per a l'Índia i Mèxic. Per lluitar contra el canvi climàtic, els responsables polítics i el món empresarial són els principals responsables de la disminució de la petjada ambiental. 
  Matèria: Producte interior brut
  Idioma: en
  Àrees temàtiques: Economía y empresa Economic and business sciences Economia i empresa
  Departament: Economia
  Estudiant: Jyborn, Jenny Rebecca
  Curs acadèmic: 2021-2022
  Títol en diferents idiomes: La relación entre el crecimiento económico y las emisiones de dióxido de carbono. La relació entre el creixement econòmic i les emissions de diòxid de carboni.
  Data de la defensa del treball: 2022
  Drets d'accés: info:eu-repo/semantics/openAccess
  Paraules clau: Curva de Kuznets Ambiental, Dióxido de Carbono, Producto Interno Bruto Environmental Kuznets Curve, Carbon Dioxide, Gross Domestic Product Corba de Kuznets Ambiental, Diòxid de Carboni, Producte Interior Brut
  Confidencialitat: No
  Crèdits del TFG: 6
  Títol en la llengua original: The relationship between economic growth and carbon dioxide emissions
  Director del projecte: Aslanidis, Nektarios
  Ensenyament(s): Economia
  Entitat: Universitat Rovira i Virgili (URV)
 • Paraules clau:

  Economía y empresa
  Economic and business sciences
  Economia i empresa
  Producte interior brut
 • Documents:

 • Cerca a google

  Search to google scholar